facebook

ДепартаментПраво

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА“

 

6.11.2018 г.


Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Право“Модератори:
проф. д-р Екатерина Михайлова
проф. Малина Новкиришка, д. н.

Участници:
Доклади ще изнесат академик Антонио Фернандес де Бухан и юристи – гости от неговата школа в испанските университети и преподаватели от департамент „Право“ на Нов български университет


С това събитие се отбелязва 70-годишнината от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.

Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10.12.1948 г. Тя е първото значително постижение на световната организация в тази област. Преведена е на поне 375 езика и диалекта, което я прави най-превеждания документ в света. Декларацията е първото записване на световно ниво на права, чиито носители са всички човешки същества. Декларацията се състои от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, регионални инструменти за защита на човешките права, национални конституции и закони. Заедно с Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и с Международния пакт за гражданските и политическите права тя съставя Международната харта за правата на човека.

Конференцията се организира по идея на почетния доктор на НБУ академик Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес (Antonio Fernández de Buján y Fernández). Той e един от най-видните съвременни испански юристи, ръководител на Катедрата по Римско право в Автономния университет на Мадрид (Universidad Autónoma de Madrid, UAM) от 1983 г. и основоположник на голяма школа от преподаватели и изследователи в областта на римското публично право и римско-правната традиция в съвременното право и развитието на демократичните ценности в обществото.

Научната, преподавателската и обществената му дейност е посветена както на проблемите на римското административно и финансово право, така и на съвременните проблеми на публичното право и по-специално на доброволната юрисдикция, арбитража, фискалната администрация, защитата на лицата в неравностойно социално положение и пр.

Научната конференция в Нов български университет е с участието на 18 колеги от най- престижните испански университети, последователи на основните идеи, поставени в съчиненията на академик Антонио Фернандес де Бухан и свързани с бележитата годишнина през 2018 г., както и на преподаватели от департамент „Право“. Темите на представяните доклади се преливат от римскоправните основи на демокрацията и защитата на правата на гражданите до съвременните измерения на правната закрила на личността в гражданското общество. Така този значим научен форум ще даде своя принос в дискусията за ролята и значението на Всеобщата декларация за правата на човека и за развитието на правната уредба в продължение на седем десетилетия, както и адаптирането ѝ към актуалните проблеми и очаквания на обществото в тази материя.Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес (Antonio Fernández de Buján y Fernández) e роден в Lugo през 1953 г. Той е един от най-видните съвремени испански юристи, ръководител на Катедрата по Римско право в Автономния университет на Мадрид ( Universidad Autónoma de Madrid- UAM) от 1983 и основоположник на голяма школа от преподаватели и изследователи в областта на римското право и римско-правната традиция в съвременното право.

Научната, преподавателската и обществената му дейност е посветена както на проблемите на римското административно и финансово право, така и на съвременните проблеми на публичното право и по-специално на доброволната юрисдикция, арбитража, фискалната администрация, защитата на лицата в неравностойно социално положение и пр.