facebook

ДепартаментПраво

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО“

 

10.11.2017 г.

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Корпус 1, Аула

 

Национална научна конференция
„10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР И НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 

 

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

ДЕПАРТАМЕНТ "ПРАВО"

Проф. д-р Екатерина Михайлова

Проф. д-р Благой Видин

Доц. д-р Деница Топчийска

Гл. ас. д-р Гинка Симеонова

 

ДЕПАРТАМЕНТ "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ" - СЕКЦИЯ "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Проф. д-р Николай Арабаджийски

Проф. д-р Людмил Георгиев

Доц. д-р Юлияна ГълъбиноваПрограма на конференцията  

 

 

На 10 ноември в Аулата на Нов български университет (НБУ) се проведе Национална научна конференция тема „10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“. Вицепрезидентът Илияна Йотова откри конференцията, като акцентира върху действащите политики и законодателство в контекста на членството на Република България в ЕС и поемането на председателството на Съвета на ЕС от България през 2018 г., въпроса за лидерството в Европа, анализа на проблемите и предизвикателствата в практиката на публичните институции.

 


В официалния панел на конференцията взе участие д-р Емил Радев, член на Европейския парламент. Той поздрави НБУ за организирането на конференцията и изрази увереността си, че тази инициатива ще позволи да се осмисли и анализира членството на България в Европейския съюз до този момент, както и да се начертаят приоритетите за България в следващите години, особено в контекста на предстоящо председателство на Съвета на ЕС.


Заместник-министърът за българското председателство на Съвета на ЕС Моника Панайотова представи пред участниците в конференцията основните приоритети на българското председателство, като обърна внимание върху предизвикателствата и важността на този факт за българската държава и общество.

 


Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи дейността на МРРБ, като отговорната институция за провеждането на националната и еворпейската политика за развитие на регионите, за създаване на териториално сближаване и градско развитие. Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието разясни фигурата на европейския прокурор в контекста на преодоляването на конкретни проблеми посредством принципите, на които е изграден Европейският съюз – демокрация, защита правата и свободите на гражданите, обща политика в областта на външните работи и сигурността.


В конференцията участва г-н Димитър Маргаритов - Председател на Комисията за защита на потребителите, който разясни потребителските проблеми и решения за тях в контекста на членството на РБ в ЕС. Г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, обърна внимание на механизма на държавните помощи в подкрепа на бизнеса, а г-жа Розита Еленова, Член на Съвета за електронни медии, акцентира своето изказване върху езика на омразата в медиите.

 


Проф. Снежана Начева - член на Съюза на юристите в България, и адв. Нели Виодорова – член на Висшия адвокатски съвет, поздравиха участниците в конференцията и пожелаха ползотворна работа в разискването на важните теми, свързани с развитието на политиките и законодателството в контекста на предстоящето българско председателство на Съвета на ЕС.


В конференцията участваха представители на академичната общност от НБУ, СУ „Св. Климент Охридски”, ИДП-БАН, УНСС, ВТУ, БСУ, РУ, Академия на МВР, ЮЗУ, УНИБИТ, както и съдии от АССГ и СГС и представители на АИКБ. Бяха представени задълбочени изследвания, свързани с правата на човека и конституционните принципи, бюджета, митническия съюз и финансирането чрез публични ресурси. Обсъдени бяха теми, насочени към изследване на законодателството за интеграция на вътрешния пазар - предизвикателства в сферата на гражданското и търговското право. Акцентира се върху теми като правосъдие и вътрешен ред, сътрудничество в областта на наказателното право, както и социално законодателство в области като образование, здравеопазване, заетост, околна среда.

 


В провеждането на конференцията взеха активно участие много преподаватели и студенти на НБУ.

Докладите от Национална научна конференция „10 години България в ЕС - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“ ще бъдат публикувани в сборник.