facebook

ДепартаментПраво

ПРАВОТО В ЕПОХАТА НА ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

 

На 19 май 2023 г. в зала 409 на Нов български унивреситет се състоя научна конференция на тема: "Правато в епохата на цифровата трансформация: предизвекателства и възможности"

 

В нея взеха участие широк кръг професионалисти от публичния и частния сектор, академичната общност и граждански активисти, които работят в области, свързани с разработването и прилагането на правната рамка, насочена към регулирането на цифровото пространство, както и към използването на различните приложения на информационните и комуникационните технологии в публичния и частния сектор.

 

 

Особен интерес предизвикаха презентациите по темата на проф. д-р Нели Огнянова, медиен експерт, г-н Иван Димитров, председател на КРС, г-н Венцислав Караджов, председател на КЗЛД, както и на представителите от НБУ, СУ, БАН, ПУ и УНСС.

Конференцията беше своеобразна среща на експертизата и опита на представители на академичната общност и публичния и частния сектор.

 

 

Засегнаха се много въпроси, свързани с:

  • E-правата: развитие и предизвикателства в информационното общество;
  • Правните, етичните и социалните предизвикателства на управлението на личните данни;  дигиталната идентичност;
  • Киберсигурността и борбата с киберпрестъпността в света на информационните технологии;
  • Интернет и свободата на изразяване: правните аспекти на регулирането на онлайн комуникациите и свободата на достъп до информация; новости в регулирането на онлайн платформите в ЕС;
  • Интелектуалната собственост и изкуственият интелект; защита на интелектуалната собственост в интернет;
  • Електронно управление и електронно правосъдие: възможности и предизвикателства;
  • Правните предизвикателства при използването на информационните технологии в корпоративния сектор; електронна търговия - договори, отговорности и спорове;
  • Правните аспекти на блокчейн технологиите: регулиране на децентрализацията, криптовалутите и управлението на личните данни;

 

 

Конференцията предизвика възникването на дискусионни форуми по разглежданата тематика.