ДепартаментПраво

Проф. д.ю.н Методи Марков

Проф. д.ю.н Методи Марков

 

Име проф. Методи Марков Марков, д.ю.н.

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор на юридическите науки

Основни изследователски интереси в областта на: Облигационно право; Вещно право; Семейно и наследствено право; Правна защита на конкуренцията

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Търговско право

Възможности за експертиза в областта на: Гражданско право

Преподавателски интереси в областта на: Гражданско право

Образование:

1984 г. – магистър по право, Софийски университет „Св.Климент Охридски“

1979 г. – средно образование в гимназия „Г.Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 

По-важни публикации:

М.Марков, Искът за собственост по чл.108 от Закона за собствеността, София, Сиби, 1994, 207с.

М.Марков, Ограничаване на конкуренцията (забранени споразумения, решения и съгласувани практики по чл.9 от Закона за защита на конкуренцията), София, Сиби, 2000, 259с.

М.Марков, Ограничаване на конкуренцията от държавата (държавно регулиране, държавни помощи, обществени поръчки, публични предприятия), София, Сиби, 2001, 283с.

М.Марков, Ипотеката, София, Сиби, 2008, 423с.

М.Марков, Даване вместо изпълнение, София, Сиби, 2012, 291с.

М.Марков, Е.Димова, А.Александров, М.Кацарова, Обществени поръчки, София, Труд и право, 2014г., с.14-292

Ц.Цанкова, М.Марков, А.Станева, В.Тодорова, В.Петров, Е.Балевска, Б.Дечева, В.Мичева, Семеен кодекс, приложен коментар, проблеми на правоприлагането, анализ на съдебната практика, София, Труд и право, 2015г., с.145-226, 447-468

М.Марков, Облигационно право, преглед на изпитния материал, София, Сиби, 2004, последно издание - 2014г., 438с.

М.Марков, Семейно и наследствено право, преглед на изпитния материал, София, Сиби, 2004г., последно издание - 2014г., 287с.

М.Марков, С.Тасев, Гражданско право, обща част, преглед на изпитния материал, София, Сиби, 2004г., последно издание - 2013г., 291с.

М.Марков, Вл.Петров, Вещно право, преглед на изпитния материал, София, Сиби, 2005г., последно издание - 2014г., 279с.

e-mail: markovm@dir.bg