ДепартаментПраво

Проф. д-р Благой Видин

Проф. д-р Благой Видин

 

Име: Благой Никитов Видин

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Международно публично право, международно частно право и международни отношения

Преподавателски интереси в областта на: Международно публично право, Права на човека, Международноправен режим на употребата на сила, Международни отношения

Образование:

1976 -1981 Московски държавен университет „М.В. Ломоносов“ Москва, Русия - магистър по международно право

1983 - 1986 г. редовен аспирант в същия университет

1986 – Доктор по право

1987 - Старши асистент в Юридически факултет СУ

1995 - Доцент

1996 – Льовен Неув Католически университет Thomas Moore College – изследователска дейност

1997 – Колеж на Европа, Брюж, Белгия – изследователска дейност

1999 – Т.М.С. Асер Институт, Асер Колеж Европа, Хага, Холандия – изследователска дейност

 

Членство в организации:

Комитет по правата на човека - изпълнителен секретар от 1990 г.

Междууниверситетски център по правата на човека - директор от 1997 г.

Комисия за защита от дискриминация

Съюз на учените в България

Съюз на юристите в България

 

По-важни публикации:

Права на човека, сборник актове

Международно публично право - обща част, учебен курс

Убежището в международното право (монография)

Международноправен режим на употребата на сила (монография)

 

e-mail: bvidin@nbu.bg