ДепартаментПраво

Проф. д-р Евгени Танчев

Проф. д-р Евгени Танчев

 

Име: Евгени Петров Танчев

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: Конституционно право, Основни права на човека, Конституционализма, Правото на Европейския съюз, Сравнително конституционно право

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Конституционните принципи (Народен суверенитет, разделение на властите, върховенство на правото и дипломатически плурализъм), Учение за конституцията, Наднационален и контрапунктуален конституционализъм в йерархията на правото, Форми на управление, Форми на държавни устройства

Възможности за експертиза в областта на: Консултиране при създаване прилагане и изменение при конституции, Консултиране при създаване прилагане и изменение на избирателни закони, избирателни закони за конституционните юрисдикции и кодекси, Консултиране конституцията на Армения, Азербайджан, Украйна, Румъния, Албания

Образование:

1990 г. - професор

1985 г. – доцент

1977- 1985 г.- асистент., старши асистент , главен асистент

1979 г. – доктор по „Право“.

1975 г . СУ „Св. Климент Охридски“ – Юридически факултет

1971 г. 114 СОУ с преподаване на английски език

 

Участие в национални и международни проекти:

1999-2004 г. Проект на Европейската комисия на ЕС за установяване на катедра „Жан Моне“ към департамент „Право“ на НБУ

1998-1999 г. Проект ФАР за въвеждане на на преподаване на Право на ЕС в българските университети

1995 г. изменение на конституцията на Р.България във връзка на присъединяването в ЕС

1992 г. Проект на фондация Ерхард в САЩ

1991 г. Проект на Асоциацията в САЩ за американски изследвания

По-важни публикации:

Над 150 публикации между които 7 монографии и много студии и статии на български, английски, руски и др. езици

Обществена дейност:

2009-2012 г. - Съдия и председател на Конституционния съд

Член и вицепрезидент на Венецианската комисия към Съвета на Европа

Преподавател visiting professor на университетите във Вирджиния и Католически университет във Вашингтон Д.С., Средна Азия – Казахстан, летни университети на Централни европейски университет - Будапеща и др.

 

e-mail: etanchev@yahoo.com