ДепартаментПраво

Проф. д-р Поля Голева

Проф. д-р Поля Голева

 

Име: Поля Неделчева Голева-Панова

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: гражданското и търговското право


Допълнителни изследователски интереси в областта на:
икономиката, философията


Възможности за експертиза в областта на:
гражданското, търговското, застрахователното право


Преподавателски интереси в областта на:
правото


Образование:

1978 г. СУ „Св. Климент Охридски“

 

Членство в организации:

Max Planck Gesellschaft

 

Награди:

Награда за най-добра книга за 1996 г.

 

По-важни публикации:

Облигационно право. Фенея, 2012

Деликтно право. Фенея, 2011

Търговско право. Обща част. Търговци. Апис, 2014 г.

Търговски сделки, 2015, Апис

 

e-mail: golevap@yahoo.comdr_goleva@hotmail.com