ДепартаментПраво

Сесия септември 2019 г.

 

 

Извънредна сесия МП "Право" 02-18.09.2019 г.
Преподавател сигн. курс ден час зала
проф. д-р Благой Видин LAWN 206 Основни права на гражданите и тяхната защита 5.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
LAWN 604 Международно публично право 5.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
LAWN 608 Международни организации 5.9.2019 г. 13.00-14.30 210, 1 к.
LAWN 609 Бежанско право 5.9.2019 г. 13.00-14.30 210, 1 к.
LAWN 610 Международни договори 5.9.2019 г. 13.00-14.30 210, 1 к.
LAWN 709 Дипломатическо право 5.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
LAWN 907 Федерации и федерализъм 5.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
проф. д-р Веселин Вучков LAWN 900 Наказателно процесуално право 13.9.2019 г. 13.00-14.30 512, 1 к.
LAWN 006 Изпълнение на наказанията 13.9.2019 г. 14.40-16.10 512, 1 к.
проф. д-р Веселина Манева LAWN 411 Авторско право 16.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
LAWN 309 Право на индустриалната собственост 16.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
LAWN 511 Международноправна закрила на интелектуалната собственост 16.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
проф. Екатерина Матеева, д. н. LAWN 402 Вещно право 3.9.2019 г. 8.00-11.10 210, 1 к.
LAWN 600 Търговско право I част 2.9.2019 г. 8.00-12.05
LAWN 702 Търговско право II част 2.9.2019 г. 8.00-12.05
LAWN 908 Нотариално право 2.9.2018 г. 12.05-12.50
проф. д-р Екатерина Михайлова LAWN 102 История на българската държава и право 18.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
LAWN 109 Нормотворчество 17.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
LAWN 216 Конституционно право 17.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
LAWN 215 Развитие на българския конституционализъм 18.9.2019 г. 13.00-14.30 210, 1 к.
проф. д-р Малина Новкиришка LAWN 218 Римско частно право 8.9.2019 г. 8.00-9.30 210, 1 к.
LAWN 315 Римско публично право 8.9.2019 г. 8.00-9.30
проф. д-р Марио Бобатинов LAWN 910 Банково право 16.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
проф. д-р Мартин Канушев LAWN 107 Правна социология 16.9.2019 г. 13.00-14.30 210, 1 к.
проф. д-р Поля Голева LAWN 504 Облигационно право 4.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
LAWN 505 Упражнения по Облигационно право 4.9.2019 г. 11.20-12.50
LAWN 707 Застрахователно право 4.9.2019 г. 11.20-12.50
проф. Райна Николова, д. н. LAWN 302 Административно право и административен процес 18.9.2019 г. 13.00-14.30 512, 1 к.
LAWN 310 Държавна служба 18.9.2019 г. 11.20-12.50 512, 1 к.
LAWN 623 Рекламно право 18.9.2019 г. 11.20-12.50 512, 1 к.
проф. д-р Румен Владимиров LAWN 704 Наказателно право 17.9.2019 г. 8.00-14.30 512, 1 к.
LAWN 809 Международно наказателно право 17.9.2019 г. 8.00-14.30 512, 1 к.
проф. д-р Христо Тодоров LAWN 106 Обща теория на държавата 9.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
доц. д-р Венцислава Желязкова LAWN 807 Арбитраж 15.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
LAWN 902 Международно частно право 14.9.2019 г. 9.40-16.20 512, 1 к.
LAWN 909 Международен граждански процес 15.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
доц. д-р Деница Топчийска LAWN 100 Обща теория на правото 9.9.2019 г. 9.40-11.10 110, 2 к.
LAWN 209 Избирателни системи и избирателни процедури 9.9.2019 г. 11.20-12.50 110, 2 к.
LAWN 034 Информационно право 9.9.2019 г. 11.20-12.50 110, 2 к.
доц. д-р Емилия Станкова LAWN 404 Финансово право 18.9.2019 г. 9.40-11.10 310, 1 к.
LAWN 506 Данъчно право 18.9.2019 г. 11.20-12.50 310, 1 к.
LAWN 409 Международно финансово право 18.9.2019 г. 11.20-12.50 310, 1 к.
LAWN 606 Данъчно процесуално право 18.9.2019 г. 9.40-11.10 310, 1 к.
доц. д-р Ивайло Стайков LAWN 700 Трудово право 9.9.2019 г. 9.40-14.30 512, 1 к.
LAWN 800 Осигурително право 9.9.2019 г. 9.40-14.30 512, 1 к.
доц. д-р Катерина Йочева LAWN 105 Външна политика на Р. България 17.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
LAWN 713 Международно търговско право 17.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
LAWN 003 Право на Европейския съюз 17.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
доц. д-р Петя Неделева LAWN 220 Юристи, юридически професии, правна етика 18.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
LAWN 417 Правен режим на вероизповеданията 18.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
LAWN 826 Медиация 18.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
доц. д-р Снежана Ботушарова LAWN 208 Конституционно правосъдие 16.9.2019 г. 9.40-11.10 512, 1 к.
LAWN 523 Европейски съд по правата на човека – юрисдикция, процедура и практика 16.9.2019 г. 9.40-11.10 512, 1 к.
доц. д-р Тодор Коларов LAWN 804 Гражданско процесуално право 11.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
доц. д-р Цветалина Петкова LAWN 500 Семейно право 17.9.2019 г. 11.20-12.50 310, 1 к.
LAWN 502 Наследствено право 17.9.2019 г. 13.00-14.30 310, 1 к.
LAWN 522 Правна закрила на детето 17.9.2019 г. 9.40-11.10 310, 1 к.
доц. д-р Ясен Захариев LAWN 108 Основи на философията на правото 9.9.2019 г. 11.20-12.50 310, 1 к.
гл. ас. д-р Александър Андреев LAWN 906 Право на чуждестранните инвестиции 14.9.2019 г. 9.40-11.10 405, 1 к.
LAWN 007 Конкурентно право на Европейския съюз 14.9.2019 г. 9.40-11.10 405, 1 к.
гл. ас. д-р Владимир Маринов LAWN 205 Латински език за юристи - II част 18.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
гл. ас. д-р Георги Гочев LAWN 104 Латински език за юристи - I част 18.9.2019 г. 14.40-16.10 310, 1 к.
LAWN 205 Латински език за юристи - II част 18.9.2019 г. 14.40-16.10 310, 1 к.
гл. ас. д-р Гинка Симеонова LAWN 422 Митническо право 12.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
LAWN 521 Правен режим на държавните помощи 12.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
гл. ас. д-р Емилия Димитрова LAWN 300 Гражданско право (обща част) 17.9.2019 г. 14.40-16.10 310, 1 к.
LAWN 512 Правна защита на конкуренцията 17.9.2019 г. 14.40-16.10 310, 1 к.
LAWN 032 Правен режим на вътрешния пазар на ЕС 17.9.2019 г. 16.20-17.50 310, 1 к.
гл. ас. д-р Иван Мангачев LAWN 824 Правен режим на международното финансиране 2.9.2019 г. 13.00-14.30 210, 1 к.
гл. ас. д-р Памела Бучкова LAWN 221 Организация на съдебната система и правозащитните институции 5.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
LAWN 305 Административно правосъдие 5.9.2019 г. 9.40-11.10 210, 1 к.
LAWN 306 Административно наказване 5.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
LAWN 416 Теория и практика на административното договаряне 5.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
LAWN 619 Практикум по административно право 5.9.2019 г. 11.20-12.50 210, 1 к.
гл. ас. д-р Ралица Костадинова LAWN 705 Упражнения по наказателно право 16.9.2019 г. 9.40-11.10 411, 1 к.
LAWN 002 Наказателно право на ЕС 16.9.2019 г. 11.20-12.50 411, 1 к.
гл. ас. д-р Силвия Цонева LAWN 622 Потребителско право 4.9.2019 г. 13.00-14.30 210, 1 к.
LAWN 911 Борсово право 4.9.2019 г. 13.00-14.30 210, 1 к.
д-р Здравка Кръстева LAWN 001 Криминалистика 10.9.2019 г. 9.40-11.10 512, 1 к.
LAWN 009 Съдебни експертизи 10.9.2019 г. 9.40-11.10 512, 1 к.
д-р Ина Лозанова LAWN 516 Английски за юристи - III част 2.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
LAWN 614 Английски за юристи - IV част 2.9.2019 г. 14.40-16.10 210, 1 к.
д-р Ирина Димитрова LAWN 304 Английски за юристи - I част 15.9.2019 г. 9.40-11.10 512, 1 к.
LAWN 406 Английски за юристи - II част 15.9.2019 г. 11.20-12.50 512, 1 к.
LAWN 516 Английски за юристи - III част 15.9.2019 г. 9.40-11.10 512, 1 к.
LAWN 614 Английски за юристи - IV част 15.9.2019 г. 11.20-12.50 512, 1 к.
д-р Рада Смедовска LAWN 806 Криминология 10.9.2019 г. 9.40-11.10 411, 1 к.
Андрей Георгиев LAWN 403 Упражнения по Вещно право 13.9.2019 г. 9.40-11.10 512, 1 к.
Петя Велчева LAWN 805 Упражнения по Гражданско процесуално право 18.9.2019 г. 13.00-14.30 310, 1 к.