ДепартаментПраво

Сесия септември 2020 г.

 

Извънредна сесия МП "Право" 01-21.09.2020 г.
Преподавател сигн. курс  ден час зала  
проф. д-р Благой Видин LAWN 206 Основни права на гражданите и тяхната защита 4.9.2020 г. 13.00 - 14.30 212, к. 1 заедно с LAWN709 и LAWN907
LAWN 604 Международно публично право 4.9.2020 г. 9.40 - 11.10 212, к. 1  
LAWN 608 Международни организации 4.9.2020 г. 11.20 - 12.50 212, к. 1 заедно с LAWN609 и LAWN610
LAWN 609 Бежанско право 4.9.2020 г. 11.20 - 12.50 212, к. 1 заедно с LAWN608 и LAWN610
LAWN 610 Международни договори 4.9.2020 г. 11.20 - 12.50 212, к. 1 заедно с LAWN608 и LAWN609
LAWN 709 Дипломатическо право 4.9.2020 г. 13.00 - 14.30 212, к. 1 заедно с LAWN907 и LAWN206
LAWN 907 Федерации и федерализъм 4.9.2020 г. 13.00 - 14.30 212, к. 1 заедно с LAWN709 и LAWN206
проф. д-р Веселин Вучков LAWN 900 Наказателно процесуално право 17.9.20 г. 8.00 - 9.30 212, к. 1 устен
LAWN 006 Изпълнение на наказанията  17.9.20 г. 9.40 - 11.10 212, к. 1  
проф. д-р Веселина Манева  LAWN 411 Авторско право 14.9.20 г. 11.20 - 12.50 110, к. 2  
LAWN 309 Право на индустриалната
собственост
14.9.20 г. 16.20 - 17.50 110, к. 2  
LAWN 511 Международноправна закрила на интелектуалната собственост 14.9.20 г. 13.00 - 16.10 110, к. 2 устен
проф. Екатерина Матеева, д. н. LAWN 402 Вещно право 4.9.2020 г. 8.00 - 11.10 Аула На 2 групи
LAWN 600 Търговско право I част 3.9.2020 г. 8.00 - 11.10 Аула На 2 групи
LAWN 702 Търговско право II част 3.9.2020 г. 11.20 - 14.30 Аула На 2 групи
LAWN 908 Нотариално право 4.9.2020 г. 11.20 - 12.50 Аула  
проф. д-р Екатерина Михайлова LAWN 102 История на българската държава и право 2.9.20 г. 13.00 - 16.10 409, к. 1 устен
LAWN 109 Нормотворчество 3.9.20 г. 9.40 - 11.10 409, к. 1  
проф. д-р Екатерина Михайлова LAWN 216 Конституционно право 2.9.20 г. 8.00 - 11.10 409, к. 1  
проф. д-р Екатерина Михайлова LAWN 215 Развитие на българския
конституционализъм
3.9.20 г 11.20 - 12.50 409, к. 1  
проф. Малина Новкиришка, д. н. LAWN 218 Римско частно право 12.9.20 г. 8.00 - 9.30 210, к. 1  
LAWN 315 Римско публично право 12.9.20 г. 9.40 - 11.10 210, к. 1  
проф. д-р  Мартин Канушев LAWN 107 Правна социология 21.9.20 г. 13.00 - 14.30 127, к. 1  
проф. Райна Николова, д. н. LAWN 302 Административно право и
административен процес 
21.9.20 г. 11.20 - 16.10 207, к. 1 устен
LAWN 524 Медийно право 21.9.20 г. 9.40 - 11. 10 207, к. 1  
доц. д-р Венцислава Желязкова LAWN 807 Арбитраж 19.9.20 г. 9.40 - 12.50 207, к. 1 устен
LAWN 902 Международно частно право 20.9.20 г. 9.40 - 16.10 207, к. 1 устен
LAWN 909 Международен граждански процес 19.9.20 г. 9.40 - 12.50 207, к. 1 устен
доц. д-р Деница Топчийска LAWN 100 Обща теория на правото 17.9.20 г. 11.20 - 12.50 214, к. 1  
LAWN 209 Избирателни системи и избирателни процедури 17.9.20 г. 13.00 - 14.30 214, к. 1  
LAWN 034 Информационно право 17.9.20 г. 11.20 - 12.50 214, к. 1 заедно с LAWN100
доц. д-р Емилия Станкова LAWN 409 Международно финансово право 17.9.20 г. 13.00 - 14.30 127, к. 1  
доц. д-р Ивайло Стайков  LAWN 700 Трудово право 12.9.20 г. 9.40 - 11.10 310, к. 1  
LAWN 800 Осигурително право 12.9.20 г. 11.20 - 12.50 310, к. 1  
доц. д-р Катерина Йочева LAWN 105 Външна политика на Р. България 18.9.20 г. 8.00 - 9.30 310, к. 1  
LAWN 713 Международно търговско право 18.9.20 г. 11.20 - 12.50 310, к. 1  
LAWN 003 Право на Европейския съюз 18.9.20 г. 9.40 - 11.10 310, к. 1  
доц. д-р Петя Неделева LAWN 220 Юристи, юридически професии, правна етика 2.9.20 г. 11.20 - 12.50 214, к. 1 заедно с LAWN417 и LAWN826
доц. д-р Петя Неделева LAWN 417 Правен режим на вероизповеданията 2.9.20 г. 11.20 - 12.50 214, к. 1 заедно с LAWN220 и LAWN826
LAWN 826 Медиация 2.9.20 г. 11.20 - 12.50 214, к. 1 заедно с LAWN220 и LAWN417
доц. д-р Ралица Костадинова LAWN 704 Наказателно право 20.9.20 г. 11.20 - 16.10 310, к. 1 устен
LAWN 705 Упражнения по наказателно право 20.9.20 г. 9.40 - 11.10 310, к. 1  
LAWN 809 Международно наказателно право 21.9.20 г. 11.20 - 12.50 310, к. 1  
LAWN 002 Наказателно право на ЕС 21.9.20 г. 9.40 - 11.10 310, к. 1  
доц. д-р Снежана Ботушарова LAWN 207 Парламентарно право 18.9.2020 г. 11.20 - 12.50 210, к. 1  
LAWN 208 Конституционно правосъдие 18.9.2020 г. 11.20 - 12.50 210, к. 1  
LAWN 523 Европейски съд по правата на човека – юрисдикция, процедура и практика 18.9.2020 г. 11.20 - 12.50 210, к. 1  
доц. Тодор Коларов, д. н. LAWN 804 Гражданско процесуално право 9.9.2020 г. 9.40 - 12. 50 Аула  
доц. д-р Цветалина Петкова LAWN 500 Семейно право 21.9.2020 г. 11.20 - 12.50 Аула Аула
LAWN 502 Наследствено право 21.9.2020 г. 13.00 - 14.30 Аула Аула
LAWN 522 Правна закрила на детето 21.9.2020 г. 14.40 - 16.10 Аула Аула
гл. ас. д-р Александър Андреев LAWN 906 Право на чуждестранните инвестиции 21.9.2020 г. 8.00 - 9.30 214, к. 1  
LAWN 007 Конкурентно право на Европейския съюз 21.9.2020 г. 9.40 - 11.10 214, к. 1  
гл. ас. д-р Владимир Маринов LAWN 104 Латински език за юристи - I част 11.9.20 г. 9.40 - 11.10 212, к. 1 заедно с LAWN205
LAWN 205 Латински език за юристи - II част 11.9.20 г. 9.40 - 11.10 212, к. 1 заедно с LAWN104
гл. ас. д-р Георги Гочев LAWN 104 Латински език за юристи - I част 11.9.20 г. 13.00 - 14.30 212, к. 1 заедно с LAWN205
LAWN 205 Латински език за юристи - II част 11.9.20 г. 13.00 - 14.30 212, к. 1 заедно с LAWN104
гл. ас. д-р Гинка Симеонова LAWN 404 Финансово право 17.9.20 г. 9.40 - 11.10 210, к. 1 заедно с LAWN521
LAWN 422 Митническо право 17.9.20 г. 11.20 - 12.50 210, к. 1  
LAWN 506 Данъчно право 17.9.20 г. 14.40 - 16.10 210, к. 1  
LAWN 606 Данъчно процесуално право 17.9.20 г. 13.00 - 14.30 210, к. 1  
гл. ас. д-р Гинка Симеонова LAWN 521 Правен режим на държавните помощи 17.9.20 г. 9.40 - 11.10 210, к. 1 заедно с LAWN205
гл. ас. д-р Деяна Марчева LAWN 513 Медицинско право 2.9.20 г. 11.20 - 12.50 212, к. 1 заедно с LAWN724
LAWN 618 Административно право на ЕС 2.9.20 г. 13.00 - 14.30 212, к. 1 заедно с LAWN513 и LAWN724
гл. ас. д-р Деяна Марчева LAWN 724 Обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство 2.9.20 г. 11.20 - 12.50 212, к. 1 заедно с LAWN513
гл. ас. д-р Елена Недялкова LAWN 901 Упражнения по Наказателно процесуално право - I част 17.9.20 г. 8.00 - 9.30 409, к. 1 заедно с LAWN 005
LAWN 005 Упражнения по Наказателно процесуално право - II част 17.9.20 г. 8.00 - 9.30 409, к. 1 заедно с LAWN 901
гл. ас. д-р Емилия Димитрова LAWN 300 Гражданско право (обща част) 1.9.2020 г. 9.40 - 11.10 409, к. 1  
LAWN 512 Правна защита на конкуренцията 1.9.2020 г. 11.20 - 12.50 409, к. 1  
LAWN 032 Правен режим на вътрешния пазар на ЕС 1.9.2020 г. 11.20 - 12.50 409, к. 1  
гл. ас. д-р Памела Бучкова LAWN 221 Организация на съдебната система и правозащитните институции 9.9.20 г. 13.00 - 14.30 409, к. 1 заедно с LAWN306
LAWN 303 Упражнения по Административно право и административен процес 9.9.20 г. 9.40 - 11.10 409, к. 1  
гл. ас. д-р Памела Бучкова LAWN 305 Административно правосъдие 9.9.20 г. 11.20 - 12.50 409, к.1 заедно с LAWN306
LAWN 306 Административно наказване 9.9.20 г. 13.00 - 14.30 409, к. заедно с LAWN221
LAWN 416 Теория и практика на административното договаряне 9.9.20 г. 14.40 - 16.10 409, к. заедно с LAWN619
LAWN 619 Практикум по административно право 9.9.20 г. 14.40 - 16.10 409, к. заедно с LAWN416
гл. ас. д-р Силвия Цонева LAWN 504 Облигационно право 16.9.20 г. 9.40 - 11.10 310, к. 1 заедно с LAWN505
LAWN 505 Упражнения по Облигационно
право
16.9.20 г. 9.40 - 11.10 310, к. 1 заедно с LAWN504
LAWN 622 Потребителско право 16.9.20 г. 11.20 - 12.50 310, к. 1 заедно с LAWN911
LAWN 911 Борсово право 16.9.20 г. 11.20 - 12.50 310, к. 1 заедно с LAWN622
доц. д-р Здравка Кръстева LAWN 001 Криминалистика  8.9.20 г. 11.20 - 12.50 310, к. 1  
LAWN 009 Съдебни експертизи 8.9.20 г. 13.00 - 14.30 310, к. 1  
д-р Ина Лозанова LAWN 516 Английски език за юристи - III част 19.9.20 г. 13.00 - 14.30 214, к. 1 заедно с LAWN614
LAWN 614 Английски език за юристи -  IV част 19.9.20 г. 13.00 - 14.30 214, к. 1 заедно с LAWN516
д-р Ирина Димитрова LAWN 304 Английски език за юристи - I част 14.9.20 г. 8.45 - 11.10 210, к. 1 заедно с LAWN406
LAWN 406 Английски език за юристи -  II част 14.9.20 г. 8.45 - 11.10 210, к. 1 заедно с LAWN304
д-р Ирина Димитрова LAWN 516 Английски език за юристи - III част 14.9.20 г. 11.20 - 13.45 210, к. 1 заедно с LAWN614
LAWN 614 Английски език за юристи -  IV част 14.9.20 г. 11.20 - 13.45 210, к. 1 заедно с LAWN516
д-р Даниела Петрова LAWN 313 Немски език за юристи - I част 5.9.2020 г. 9.40 - 11.10 214, к. 1 заедно с LAWN420
LAWN 420 Немски език за юристи -  II част 5.9.2020 г. 9.40 - 11.10 214, к. 1 заедно с LAWN313
д-р Мария Чочова LAWN 701 Упражнения по Трудово право 12.9.20 г. 9.40 - 11.10 205, к. 1  
LAWN 801 Упражнения по Осигурително право 12.9.20 г. 11.20 - 12.50 205, к. 1  
д-р Рада Смедовска LAWN 806 Криминология  10.9.2020 г. 9.40 - 11.10 214, к. 1  
д-р Четин Казак LAWN 314 Френски език за юристи - I част 2.9.2020 г. 14.40 - 16.10 214, к. 1 заедно с LAWN421
LAWN 421 Френски език за юристи - II част 2.9.2020 г. 14.40 - 16.10 214, к. 1 заедно с LAWN314
Петя Велчева LAWN 805 Упражнения по Гражданско процесуално право 19.9.2020 г. 13.00 - 14.30 310, к. 1