facebook

ДепартаментПраво

Симулиран съдебен процес на тема „Производство по осигурителноправен спор пред касационната инстанция“

 

7.06.2023 г.

 

На 7 юни 2023 г., от 14.40 часа, в 210 зала на I-ви учебен корпус се проведе симулиран съдебен процес на тема „Производство по осигурителноправен спор пред касационната инстанция“. Участници бяха студенти от IV-ти курс на специалност „Право“ от Нов български университет.  Студентите Юлиан Карамфилов, Роберто Методиев, Калина Димитрова, Ивайло Мичев, Тодор Къртев, Любен Симеонов и Анна–Мария Христова успешно влязоха в ролите на адвокати, съдии, прокурор и юрисконсулт, участвайки в пресъздаването на производство пред касационната инстанция (Върховния административен съд) по обжалване на съдебно решение на първоинстанционния съд по  осигурителноправен спор.

 

 

Симулираният процес беше подготвен въз основа на реално производство по съдебно оспорване на разпореждане, издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към Националния осигурителен институт. Присъстваха студенти от програма „Право“ и други програми на Нов български университет. В края на мероприятието се обсъдиха различни аспекти на представения симулиран съдебен процес.

 

 

 

Симулираният съдебен процес е една от възможностите за практическо приложение на начините и подходите за решаване на юридически казуси. Той е и възможност за реално приложение на придобитите теоретични познания по трудово право и осигурително право. Чрез участието в подготовката и симулацията на съдебен процес студентите придобиват практически познания и усъвършенстват способностите си да изразяват аргументирани правни изложения, да структурират и излагат съдържанието на съдебни книжа, да изграждат линията на защита и да намират конкретни решения на възникнали правни спорове.

 

 

Събитието беше организирано от преподавателите в Департамент „Право“ на Нов български университет доц. д.ю.н. Ивайло Стайков и д-р Мария Чочова.