facebook

ДепартаментПраво

ас. Ивайло Малинов

ас. Ивайло МалиновДепартамент: Право

Телефон: 0898/812-862

E-mail: imalinov@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

1. Публикация на тема: "Понятие за кондикцията в института на неоснователното обогатяване", в Сборник с доклади от VIII-ма национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, 2017 г., изд. БАН;
2. Публикация на тема: "Правна същност на понятието "основание" в института на неоснователното обогатяване", публ. в Предизвикай: Неоснователното обогатяване!, София, 2019 г., изд. Сиела;
3. Публикация на тема: "Субсидиарност на иска за неоснователно обогатяване за чужда сметка по чл. 59 ЗЗД", в Сборник с доклади от IX-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки, София, 2020 г., изд. БАН.