ДепартаментПраво

гл. ас. д-р Силвия Цонева

гл. ас. д-р Силвия ЦоневаДепартамент: Право

Телефон: -

E-mail: stsoneva@nbu.bg

Приемно време: Б1, stsoneva@nbu.bg Онлайн,Б1, stsoneva@nbu.bg Онлайн