ДепартаментПраво

гл. ас. д-р Силвия Цонева

гл. ас. д-р Силвия ЦоневаДепартамент: Право

Телефон: -

E-mail: stsoneva@nbu.bg

Приемно време: Понеделник 8:30-9:30 412 I Корпус,Понеделник 13:00-14:00 412 I Корпус,Сряда 14:30-16:30 412 I Корпус