facebook

ДепартаментПраво

ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

 

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“


П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Върховенство на правото – актуални проблеми“

9 декември 2020 г.

Нов български университет, Аула


Организационен комитет:
доц. д-р Катерина Йочева
гл. ас. д-р Гинка Симеонова
гл. ас. д-р Емилия Димитрова
гл. ас. д-р Силвия Цонева


Краен срок за подаване на заявка за участие: 1 декември 2020 г.


За контакти и допълнителна информация:
доц. д-р Катерина Йочева, е-mail: kyocheva@nbu.bg

 

Заявка за участие

 

Изисквания към докладите

 

Програма

 

 

NEW BULGARIAN UNIVERSITY
 
DEPARTMENT OF LAWINVITATION

To participate in the scientific conference

„Rule of law – current problems“

9 December 2020
New Bulgarian University, Aula hall


Organizating committee:
assoc. prof. Katerina Yocheva, PhD
assist. prof. Ginka Simeonova, PhD
assist. prof. Emiliya Dimitrova, PhD
assist. prof. Silvia Tsoneva, PhD


Timeline to submit the registration form: 1 December 2020

For further information please contact:
assoc. prof. Katerina Yocheva, PhD, е-mail: kyocheva@nbu.bg


Registration Form


Paper Formatting Requirments