facebook

ДепартаментПраво

Актуално

2622995-copy_678x410_crop_478b24840a
29.03.2023 11:20

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“

Основни права на младите хора като граждани на Европейския съюз

Корпус 1, зала 210


Организатори:
департамент „Право“,
департамент „Политически науки“ и
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Лектор:
доц. д-р Катерина Йочева


Модератор:
доц. д-р Деяна Марчева


Участници:
доц. д-р Евелина Стайкова, доц. д-р Румен Петров, други преподаватели и студенти от НБУ и гости


Основна цел на лекцията в рамките на общоуниверситетския семинар „Права на човека“ е да запознае младите хора (студенти) с основните права, произтичащи за тях от членството на България в ЕС и от гражданството на ЕС, и да се популяризират възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младежите. Цели се също така и да се насърчат младите хора да станат по-активни граждани на ЕС занапред.


Доц. д-р Катерина Йочева е щатен преподавател по международно право и право на ЕС в департамент „Право“, НБУ. Автор е на монографиите „Организация на международната търговия със суровини“ (2012 г.), „Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека“ (2020 г.) и „Европейската гражданска инициатива“ (2022 г.). Автор е и на голям брой други публикации в областта на международните отношения, международното право и правото на ЕС.