ДепартаментПраво

Дипломиране

diplomirane-1_1050x399_crop_478b24840a

 

Решение на Програмния съвет на департамент "Право":

 

Явявянето на държавните изпити за придобиване на висше образование по право е възможно за всички студенти, завършили семестриално МП "Право" през предходната академична година, положили изпитите по учебен план и получили 335 кредита. За целта се подава заявление номер 1.   

За всички останали студенти, приключили обучението си, но поради някакви причини не явили се или не издържали успешно някой от следните държавни изпити - ГПН, НПН, ППН, се подава заявление номер 2.  

 

Необходими документи:

1. Заявлениe за допускане до държавен изпит по образец.

2. Обща справка с всички необходими реквизити. Получава се от направление "Обслужване на студенти" - корпус 1, централно фоайе, етаж 1. 

 

Документи за допускане до държавни изпити се подават до 18 ноември 2019 г. 

Бланки на заявленията по образец: 

 

  1.   Заявление за дипломиране на семестриално завършващи 2019 г.
  2.   Заявление за дипломиране на студенти от предходни випуски

 

 Дати за провеждане на държавни изпити - редовна сесия 2019 г.:

 

- Гражданскоправни науки: 21.10.19 г. – писмен в Аула, к. 1, от 8.00 часа;

22.10.19 г. - устен в зала 406, к. 2 и 23 и 24.10.19 г. в зала 408, к. 2, от 8.00 часа;

 

Списък на допуснатите студенти до устен изпит

 

На 22.10.2019 г. се явяват студентите от буква "А" до буква "Г" включително.

На 23.10.2019 г. се явяват студентите от буква "Д" до буква "Р" включително.

На 24.10.2019 г. се явяват студентите от буква "С" до буква "Я" включително.

 

 

 

- Наказателноправни науки: 18.11.19 г. – писмен, 19, 20 и 21.11.19 г. – устен, от 8.00 часа;

- Публичноправни науки: 16.12.19 г. – писмен, 17, 18 и 19.12.19 г. – устен, от 8.00 часа.

 

 

Приложения към държавните изпити:


ПРОЦЕДУРА по допускане и явяване на държавен изпитКОНСПЕКТ за държавен изпит по Гражданскоправни науки


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Наказателноправни науки


КОНСПЕКТ  за държавен изпит по Публичноправни науки


ПРАВИЛА за провеждане на държавен изпит на студентите от МП "Право"