ДепартаментПраво

Дипломиране

diplomirane-1_1050x399_crop_478b24840a

 

Решение на Програмния съвет на департамент "Право":

 

Явявянето на държавните изпити за придобиване на висше образование по право е възможно за всички студенти, завършили семестриално МП "Право" през предходната академична година, положили изпитите по учебен план и получили 335 кредита. За целта се подава заявление номер 1.   

За всички останали студенти, приключили обучението си, но поради някакви причини не явили се или не издържали успешно някой от следните държавни изпити - ГПН, НПН, ППН, се подава заявление номер 2.  

 

Необходими документи:

1. Заявлениe за допускане до държавен изпит по образец.

2. Обща справка с всички необходими реквизити. Получава се от направление "Обслужване на студенти" - корпус 1, централно фоайе, етаж 1. 

 

Бланки на заявленията по образец: 

 

  1.   Заявление за дипломиране на семестриално завършващи 2019 г.
  2.   Заявление за дипломиране на студенти от предходни випуски

 

Уважаеми колеги,

Новите дати за държавни изпити за пролетна сесия 2020 г. са както следва:

 
 
Наказателноправни науки - 06.07.2020 г. - писмен, 07.07.2020 г. - устен, начало 7.30 часа;

Гражданскоправни науки - 27.07.2020 г - писмен, 28, 29, 30 и 31.07.2020 г. устен, начало 8.00 часа.

 

На държавните изпити от поправителната сесия могат да се явят студенти, вече подали заявления.

Нови заявления не се приемат.

 

Списък на допуснатите до устен изпит по Наказателноправни науки и разпределението по часове за явяване, може да намерите тук

 

 

Влизането в университета се осъществява само през главния вход. Изисква се извършване на задължителна дезинфекция и носене на маска.

 

 

Приложения към държавните изпити:

ПРОЦЕДУРА по допускане и явяване на държавен изпит


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Гражданскоправни науки


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Наказателноправни науки


КОНСПЕКТ  за държавен изпит по Публичноправни науки

Примерни казуси:

Гражданскоправни науки: Казус 1     Казус 2

 

Наказателноправни науки: Казус 1    Казус 2

 

Публичноправни науки: Казус 1    Казус 2    Казус 3

 


ПРАВИЛА за провеждане на държавен изпит на студентите от МП "Право"