facebook

ДепартаментПраво

Дипломиране

diplomirane-1_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Решение на Програмния съвет на департамент "Право":

 

Явявянето на държавните изпити за придобиване на висше образование по право е възможно за всички студенти, завършили семестриално МП "Право" през предходната академична година, положили изпитите по учебен план и получили 335 кредита. За целта се подава заявление номер 1.   

За всички останали студенти, приключили обучението си, но поради някакви причини не са се явили или не са издържали успешно някой от следните държавни изпити - НПН, ГПН, ППН, се подава заявление номер 2.  

 

Необходими документи:

 

1. Заявлениe за допускане до държавен изпит по образец.

2. Обща справка с всички необходими реквизити. Получава се от отдел "Обслужване на студенти" - корпус 1, централно фоайе, етаж 1. 

 

 Бланки на заявленията по образец: 

 

  1.   Заявление за дипломиране на семестриално завършващи 2023 г.
  2.   Заявление за дипломиране на студенти от предходни випуски

 

Приложения към държавните изпити:


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Гражданскоправни науки


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Наказателноправни науки


КОНСПЕКТ  за държавен изпит по Публичноправни науки

Примерни казуси:

Гражданскоправни науки: Казус 1   Казус 2   Казус 3

 

Наказателноправни науки: Казус 1   Казус 2

 

Публичноправни науки: Казус 1   Казус 2   Казус 3

 


ПРАВИЛА за провеждане на държавен изпит на студентите от МП "Право" 

 


Административната такса за явяване на държавен изпит може да бъде заплатена и по банков път във всеки клон на банка ДСК.

BGN-IBAN: BG12STSA93000021472085, BIC:STSABGSF

 

 

След успешно полагане на всички държавни изпити следва да подадете заявление за издаване на диплома в отдел "Обслужване на студенти", като към него се прилагат 2 бр. снимки паспортен формат и бележка от Библиотеката, че не дължите книги.