facebook

ДепартаментПраво

Дипломиране

diplomirane-1_1050x399_crop_478b24840a

 

 

Решение на Програмния съвет на департамент "Право":

 

Явявянето на държавните изпити за придобиване на висше образование по право е възможно за всички студенти, завършили семестриално МП "Право" през предходната академична година, положили изпитите по учебен план и получили 335 кредита. За целта се подава заявление номер 1.   

За всички останали студенти, приключили обучението си, но поради някакви причини не са се явили или не са издържали успешно някой от следните държавни изпити - ГПН, НПН, ППН, се подава заявление номер 2.  

 

Необходими документи:

1. Заявлениe за допускане до държавен изпит по образец.

2. Обща справка с всички необходими реквизити. Получава се от направление "Обслужване на студенти" - корпус 1, централно фоайе, етаж 1. 

 

 

 Бланки на заявленията по образец: 

 

  1.   Заявление за дипломиране на семестриално завършващи 2021 г.
  2.   Заявление за дипломиране на студенти от предходни випуски


Заявления за държавния изпит по Публичноправни науки ще бъдат приемани до 12.11.2021 г.

 

Списък на допуснатите студенти до държавния изпит по Гражданскоправни науки с разпределение по зали вижте тук.

 

Държавните изпити за сесия есен 2021 г. ще се проведат, както следва:

 

- Гражданскоправни науки: 24.10.2021 г. – писмен, 25.10.2021 г. – проверка на писмените работи, 26, 27 и 28.10.2021 г. – устен;

- Наказателноправни науки: 15.11.2021 г. – писмен, 15.11.2021 г. – проверка на писмените работи, 16, 17 и 18.11.2021 г. – устен;

- Публичноправни науки: 12.12.2021 г. – писмен, 13.12.2021 г. – проверка на писмените работи, 14, 15 и 16.12.2021 г. – устен.

 

Практикум по Наказателноправни науки - 31.10 - 4.11.2021 г. За повече информация тук

 

ВАЖНО:

 

Уважаеми колеги,

От 1 септември 2020 г. са в сила нови, актуализирани конспекти и за трите държавни изпита!
Обърнете внимание при подготовката си за предстоящите държавни изпити от есенната сесия!

 

Приложения към държавните изпити:


ПРОЦЕДУРА по допускане и явяване на държавен изпитКОНСПЕКТ за държавен изпит по Гражданскоправни науки


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Наказателноправни науки


КОНСПЕКТ  за държавен изпит по Публичноправни науки

Примерни казуси:

Гражданскоправни науки: Казус 1    Казус 2   Казус 3

 

Наказателноправни науки: Казус 1    Казус 2

 

Публичноправни науки: Казус 1    Казус 2    Казус 3

 


ПРАВИЛА за провеждане на държавен изпит на студентите от МП "Право"