ДепартаментПраво

Дипломиране

diplomirane-1_1050x399_crop_478b24840a

 

Решение на Програмния съвет на департамент "Право":

 

Заявленията за допускане до държавни изпити по Наказателно правни науки (НПН), Публичноправни науки (ППН) за пролетен семестър 2018/2019 г. ще се приемат до 20.03.2019 г.  Явявянето на държавните изпити за придобиване на висше образование по право е възможно за всички студенти, завършили семестриално МП "Право" през предходната академична година, положили изпитите по учебен план и получили 335 кредита. За целта се подава заявление номер 1.   

За всички останали студенти, приключили обучението си, но поради някакви причини не явили се или не издържали успешно някой от следните държавни изпити - ГПН, НПН, ППН, се подава заявление номер 2.  

 

Необходими документи:

1. Заявлениe за допускане до държавен изпит по образец.

2. Обща справка с всички необходими реквизити. Получава се от направление "Обслужване на студенти" - корпус 1, централно фоайе, етаж 1. 

 

Сесия държавни изпити пролет 2019 г.:

 

Гражданскоправни науки - устен изпит - 19 и 20 март 2019 г. - зала 407, корпус 2, 9.00 ч.

 

Списък на студентите, допуснати до устен изпит

 

 На 19 март 2019 г. /вторник/ се явяват студентите с първа буква на личното име от буква "А" до буква "М" включително.

 

 На 20 март 2019 г. /сряда/ се явяват студентите с първа буква на личното име от буква "Н" до буква "Я" включително.

 

Наказателноправни науки - писмен изпит 22 април 2019 г., устен изпит - 23 и 24 април 2019 г.

Публичноправни науки - писмен изпит - 20 май 2019 г., устен изпит - 21 и 22 май 2019 г.

 

 

Бланки на заявленията по образец: 

  1.   Заявление за дипломиране на семестриално завършващи 2018 г.
  2.   Заявление за дипломиране на студенти от предходни випуски

 

Приложения към държавните изпити:

ПРОЦЕДУРА по допускане и явяване на държавен изпит


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Гражданскоправни науки


КОНСПЕКТ за държавен изпит по Наказателноправни науки


КОНСПЕКТ  за държавен изпит по Публичноправни науки

ПРАВИЛА за провеждане на държавен изпит на студентите от МП "Право" 

 

 
Уважаеми колеги,


За пореден път ще се проведе „Практикум по Гражданскоправни науки“ през месец февруари 2019 г.
Курсът „Практикум по гражданскоправни науки“ се основава на конспекта за държавния изпит по Гражданскоправни науки. Темите от конспекта са обединени по съдържателен признак в тематични направления.

За повече информация: следете фейсбук страницата на департамента.