facebook

ДепартаментПраво

Юридическо списание на Нов български университет

 

Уважаеми приятели на Юридическото списание на Нов български университет,

Добрe дошли на сайта на електронното списание, издавано от департамент „Право“ на НБУ, известно повече с английското наименование на заглавието - Law Journal of New Bulgarian University!

Юридическото списание Law Journal of New Bulgarian University започна своя живот през далечната 2005 г. в резултат на съвместната работа между департамент „Право“ и Библиотеката на НБУ. Това става възможно чрез включването на списанието в проекта „Осигуряване на електронни списания на НБУ чрез библиотеката“, като достъпът до него е бил чрез библиотеката. Списанието е създадено като периодично – до 4 броя годишно.

Първият редакционен съвет е в състав: проф. д-р Румен Владимиров (тогава ръководител на департамент „Право“) и ст. ас. Ралица Костадинова, гл. ас. д-р Емилия Димитрова, ст. ас. Силвия Цонева (и трите тогава директори на програма „Право“). Впоследствие в редакционния съвет се включват и други преподаватели – проф. д-р Благой Видин, проф. Владимир Петров, д. н., доц. д-р Катерина Йочева, доц. д-р Цветалина Петкова и гл. ас. д-р Петя Неделева.

През 2008 г. списанието започва да се публикува електронно на интернет страницата на НБУ в секцията на департамент „Право“. Това е първото електронно юридическо списание в България.

През 2011 г. статиите започват да се публикуват с резюмета на английски език и с редактиране. Първият брой през 2012 г. вече е и с международен стандартен номер за продължаващи издания ISSN (International Standard Serial Number) за България – ISSN 1314-5797.

В края на 2017 г. с решение на департаментен съвет се решава да се обнови визията на Law Journal of New Bulgarian University и се избира нова редакция на списанието с цел по-добро рецензиране и подготовка за рефериране на списанието в Central and Eastern European Online Library (CEEOL). За процедурата по рефериране и рецензиране разчитаме отново на сътрудничеството ни с библиотеката на НБУ.


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО СПИСАНИЕ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

Вътрешни членове:

 

доц. д-р Ралица Костадинова – главен редактор

доц. д-р Катерина Йочева – заместник главен редактор

проф. д-р Веселин Вучков  – ръководител на департамент „Право“ 

проф. д-р Благой Видин 

проф. д-р Екатерина Михайлова

доц. д-р Деница Топчийска

доц. д-р Цветалина Петкова

гл. ас. д-р Гинка Симеонова

гл. ас. д-р Силвия Цонева

 

Външни членове:

 

проф. д-р Ангел Ристов, Университет "Университет „Св. Кирил и Методий“ "

доц. д-р Йелена Ристич, Университет „Св. Кирил и Методий“ в Скопие, Институт за социологически и политико-правни изследвания (Северна Македония)

доц. д-р Паулина Твардох, Силезийски университет в Катовице (Полша)

 

- секретар: Цветелина Тодорова

 

- коректор: Ваня Петкова

 

-дизайн и предпечат: Таня Йорданова, Жанет Цанова

 

Създаден бе имейл за връзка със списанието: lawjournalofnbu@abv.bg

 

Целта на електронното списание е да популяризира научно-изследователската дейност на преподавателите, докторантите и студентите в магистърска програма „Право”. В списанието се представя най-новата научна продукция на академичния състав на департамента. То обаче също така е отворено и за публикации на външни за департамента автори с интереси в областта на съвременните проблеми на правото, както и за нови автори.

Освен това списанието отразява интересни и актуални събития (конференции, дискусии и семинари) с участието на студенти от магистърска програма „Право” на НБУ и техните преподаватели, като публикува изнесени публични лекции, доклади от конференции и семинари, разработки.


проф. д-р Веселин Вучков,
ръководител на департамент „Право“