facebook

ДепартаментПраво

Кръжоци, състезания и правни клиники

 • Кръжок по административно право на гражданите
 •  

  Кръжокът по административно право на гражданите има за цел да формира допълнителни знания и умения в областта на административното материално право – специална част, занимаваща се с административните права и задължения на гражданите и свързаното с тях административно правораздаване.


  Сбирките на Кръжока се организират всяка седмица в присъствена форма в сградата на НБУ (гр. София, ул. "Монтевидео" № 21) или във виртуална среда посредством платформата Moodle.

  Правилник

 • Кръжок по наказателно право
 •  

  КРЪЖОК ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

  Кръжокът по наказателно право е независимо, доброволно обединение на студенти от департамент „Право“ на Нов български университ. Неговата дейност е насочена към формиране на допълнителни знания и умения в областта на наказателното право. Кръжокът се състои от ръководител, секретар и членове. От неговото създаване ръководител на кръжока е гл. ас. д-р Ралица Костадинова, щатен преподавател по наказателно право в Нов български университет.

  Членството в кръжока е доброволно. Възможност да участват имат студентите от 4. и 5. курс на магистърска програма „Право“ на Нов български университет. Кръжокът цели да подпомогне и насърчи научите занимания на студентите в областта на наказателното право и теорията за него. Участието в него се осъществява чрез самостоятелно проучване на наказателноправна литература, съдебна практика и законодателна дейност. Резултатите от тази дейност се представят на сбирките на кръжока.

  Подаване на заявления за участие в кръжока: Нов български университет, Департамент „Право“, етаж 4, офис 410, г-жа Цветелина Тодорова (секретар на кръжока).

   

   

   

   

   

 • Кръжок по данъчно и данъчно процесуално право
 •  

  КРЪЖОК ПО ДАНЪЧНО И ДАНЪЧНО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО


  Кръжокът е независимо, доброволно обединение на студенти от департамент „Право“ на Нов български университ. Целта му е да формира допълнителни знания и умения в областта на данъчното право и процес, като дейността на кръжока е насочена към усъвършенстване, допълване и прецизиране на тази материя. Кръжокът се състои от ръководител, секретар и членове. Ръководител на кръжока е гл. ас. д-р Гинка Симеонова, щатен преподавател в Нов български университет.

  Сбирките на кръжока се организират всяка седмица в присъствена форма в НБУ или виртуална среда посредством платформата Moodle.

 • Кръжок по международно право
 •  

  Кръжок (изследователска група) по международно право в НБУ

  International Law Study Group of NBU

   

  Кръжокът (изследователска група) по международно право в НБУ (КМП, International Law Study Group of NBU) е създаден от Съвета на департамент „Право“ с решение от 12 октомври 2023 г.

  КМП функционира съгласно Правила.

  Ръководител на КМП е доц. д-р Катерина Йочева.

  За връзка: kyocheva@nbu.bg

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Състезание по наказателно право - 13.05.2024 г.
 •  

   

  На 13 май 2024 г. от 16. 30 ч. в зала 210, корпус 1 на Нов български университет ще се проведе състезание по наказателно право. Осем отбора от студенти 4 курс на  програма Право ще демонстрират знания и умения в даването на правна квалификация по казус, който ще бъде обявен в деня на състезанието. Те ще имат 60 минути, за да определят вида на престъплението и предвиденото наказание, както и приложимите наказателноправни институти.

   

  Водещ: доц. д-р Ралица Костадинова.

   

   

   

   

   

   

 • ПЪРВО НАЦИОНАЛНО СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ
 •  

  ОТБОРЪТ НА НБУ Е ПОБЕДИТЕЛ В ПЪРВОТО НАЦИОНАЛНО СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ

   

  На 13.01.2024 г. в сградата на Върховния административен съд се проведе първото  национално студентско състезание по административноправни науки. Организатори на събитието бяха Върховния административен съд (ВАС), Нов български университет (НБУ) и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ).

  В първото по рода си състезание участваха шест отбора студенти от специалност "Право" от шест университета. Преди началото на състезанието беше изтеглен жребият за разпределение на отборите в трите съдебни зали, кой отбор срещу кого ще се състезава в преките двубои и кой коя теза ще защитава - на административния орган или на жалбоподателя. В казуса, който трябваше да разрешат студентите, ставаше въпрос за американски гражданин с дете от българска гражданка, като бащата обжалва инструкция на МВР, която изисква съгласие от единия родител, когато детето пътува извън страната.

  В симулативен съдебен процес бъдещите юристи трябваше да покажат своите знания по административно право. Арбитри на състезанието бяха съдиите от Върховния административен съд: Галина Солакова, Донка Чакърова, Любка Петрова, Сибила Симеонова, Таня Куцарова, Теодора Николова, съдиите от Административен съд – София - град Мария Владимирова и Младен Семов и съдия Асен Мингов от Административен съд – София – област.

  На първо място се класираха отборите на Нов български университет, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

  Победителите получиха парична награда от 500 лева на отбор и стаж във Върховния административен съд (ВАС). Отличията връчи заместник-председателят на ВАС Любомир Гайдов.

  Въз основа на представянето на всички шест отбора в състезанието бяха присъдени и специални награди, които бяха връчени от съдия Галина Солакова, председател на журито на състезанието. Отборът на НБУ грабна и специална награда за най-добра теза, защитена по време на състезанието.

  Отборът на НБУ бе в състав Мариела Станчева – 2 курс, Милкана Стойчева – 4 курс, Момчил Бонев – 3 курс, Петя Куцова – 4 курс и Юлиан Антов – 4 курс. В помощ на отбора през цялото време на подготовката бе и Мари Лахтева от 3 курс.

  Организацията на състезанието от страна на НБУ бе поверена на проф. Райна Николова, д.н., доц. д-р Гинка Симеонова, доц. д-р Деница Топчийска, а  гл. ас. д-р Памела Бучкова се зае с подготовката на отбора.

  При закриване на състезанието от името на НБУ проф. Николова благодари на председателя на Върховния административен съд – г-н Георги Чолаков за това, че откликна така положително на идеята ВАС да домакинства това събитие, определи съдийските състави и осигури наградния фонд.

  Организаторите си поставят за цел състезанието да се превърне в ежегодно събитие, което да затвърди съвместната дейност на академичната и съдийска общност в България в процеса на осъществяване на една от най-благородните обществени каузи на нашето време – качественото висше юридическо образование.

   

   

   

   

 • МЕЖДУНАРОДЕН СИМУЛАТИВЕН СЪДЕБЕН ПРОЦЕС NELSON MANDELA WORLD HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION 2024
 •  

  Международен симулативен процес

  NELSON MANDELA WORLD HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION 2024

   

  През 2024 г. за първа година в департамент „Право“ на НБУ бе сформиран отбор за участие в международно състезание (симулативен процес) в областта на правата на човека – Nelson Mandela Moot Court Competition 2024 г.

  Годишно в това състезание участват около 600 студенти от най-различни държави.

  Първата задача пред членовете на отборa е да напишат своите писмени защити (Memorials) от името на двете страни по казуса, който беше обявен през януари 2024 г. 

  Отговорник в процеса на подготовка на отбора на НБУ от департамент „Право“ е доц. д-р Катерина Йочева, щатен преподавател по международно право (kyocheva@nbu.bg).

   

  Казус за подготовка

   

  Отборът на НБУ за 2024 г. е в състав:

  1. Ивана Стефанова и

  2. Момчил Бонев

   

 • МЕЖДУНАРОДЕН СИМУЛАТИВЕН ПРОЦЕС PHILIP C. JESSUP
 •  

  Международен симулативен процес

  Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2023/2024 г.

   

  През учебната 2023/2024 г. за поредна академична година в департамент „Право“ на НБУ бе сформиран отбор за участие в престижното състезание по международно право Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2023/2024 г.

  Годишно в това престижно състезание участват около 700 национално излъчени отбори.

  Първата задача пред членовете на отборо е да напишат своите писмени защити (Memorials) от името на двете страни по казуса, който беше обявен през септември 2023 г.

  След оценяването на писмените им защити, те ще се явят на националния кръг, където ще се изправят срещу отбори на други български университети и ще защитават двете позиции.

  Националният кръг ще се проведе през месец февруари 2024 г. След крайното оценяване се определят отборите, които да защитават името на България в международния кръг във Вашингтон, САЩ.

   

  Отговорник в процеса на подготовка на отбора на НБУ от департамент „Право“ е доц. д-р Катерина Йочева, щатен преподавател по международно право (kyocheva@nbu.bg).

  Участието на отбора на НБУ в състезанието се финансира съвместно от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и от департамент „Право“.

   

  Казус за подготовка

   

  Отборът на НБУ за 2023/2024 г. е в състав:

  1. Даниел Алексиев

  2. Илияна Павлова

  3. Радослава Въргулева

  4. Магдалена Екмекчиян

  5. Ремина Алексиева

   

  Резервни членове:

  1. Мария Димитрова

  2. Дамяна Калоянова

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Международен симулативен процес

  Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2022/2023 г.

   

  Отборът на Нов български университет (НБУ) се представи достойно в националните рундове на Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2022/2023, като зае престижното трето място в окончателното класиране.

   

   

  От 3 до 5 март 2023 г. в Съдебната палата в гр. София се проведоха националните рундове на тазгодишното издание на Международното състезание по международно публично право Philip C. Jessup. Тази година в националната надпревара участваха отбори от шест университета от България, което бележи рекорден брой състезаващи се университети – Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Бургаски свободен университет и Американския университет в България.

   

   

   

  Отборът на департамент „Право“ на НБУ включваше студентите от шести семестър в МП „Право“ Даниел Алексиев, Илияна Павлова и Радослава Въргулева, с треньор Марк Гойн от Австралия и отговорник за подготовката от НБУ доц. д-р Катерина Йочева. След отлично представяне на предварителния кръг за апредставяне на писмени пледоарии, отборът на НБУ завоюва победи при устните пледоарии и като ищец, и като ответник и допусна загуба само от отборите-финалисти в състезанието.

   

   

   

  Илияна Павлова от отбора на НБУ бе отличена и сред най-добрите оратори при устните пледоарии.

   

   

  Отборите-финалисти на СУ и на Пловдивския университет ще представят България на международните рундове, които ще се проведат във Вашингтон от 8 до 15 април 2023 г. Тази година в състезанието участие са регистрирали 580 отбора от 93 юрисдикции по света.

   

  След няколкогодишно прекъсване в установената традиция поради пандемията от COVID-19 през учебната 2022/2023 г. за поредна година в департамент „Право“ на НБУ бе сформиран отбор за участие в престижното състезание по международно право Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.

  Годишно в това престижно състезание участват около 700 национално излъчени отбори.

  Първата задача пред членовете на отборо е да напишат своите писмени защити (Memorials) от името на двете страни по казуса, който беше обявен през септември 2022 г.

  След оценяването на писмените им защити, те ще се явят на националния кръг, където ще се изправят срещу отбори на други български университети и ще защитават двете позиции.

  Националният кръг ще се проведе през месец февруари 2023 г. След крайното оценяване се определят отборите, които да защитават името на България в международния кръг във Вашингтон, САЩ.

  Отговорник в процеса на подготовка на отбора на НБУ от департамент „Право“ е доц. д-р Катерина Йочева, щатен преподавател по международно право (kyocheva@nbu.bg).

  Казус за подготовка

   

  Отборът на НБУ за 2022/2023 г. е в състав:

  1. Даниел Алексиев

  2. Илияна Павлова

  3. Радослава Въргулева

   

  Участието на отбора на НБУ в състезанието се финансира съвместно от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и от департамент „Право“.

   

   

 • Състезание „Убеди ме – победи ме!“ - 2023 г.
 •   

  Междуучилищно състезание „Убеди ме – победи ме!“

   

      Смятате правото за ваше призвание? Виждате бъдещата си реализация в някоя авторитетна юридическа професия? Имате дар слово и можете да представите и аргументирате определена теза пред аудитория и да посредничите при конфликти? Конфликтите са неизбежна част от нашето ежедневие. С тях се сблъскваме в семейството, на работното място, при среща с приятели. Все по-често младите хора трябва да се справят с конфликти и в училище.

   

      Всяка година в Нов български университет отбори ученици имат възможност да докажат своите възможности в ораторското майсторство, обществените науки и посредничество при конфликти с участието си в състезанието „Убеди ме – победи ме!“, организирано от магистърска програма „Право“ на Нов български университет. През 2023 г. състезанието беше планирано като част от събитията по време на дните на Отворени врати в НБУ.

      „Убеди ме – победи ме!“ е национално ученическо състезание, предназначено за ученици от X-XII клас, заключителният етап на което се проведе на 28 ноември 2023 г. Участниците в състезанието показаха своите умения за общуване, участие в дискусии, ораторски умения при формулиране на своите тези по учебните казуси, като демонстрираха възможности за аргументиране на теза, умения за публична реч и посредничество при конфликти.  В състезанието участваха отбори ученици от различни гимназии (придружени от техните ръководители), като освен приготвените награди от организаторите, победителите получиха нови умения в областта на алтернативните способи за решаване на спорове, разгледаха университета, запознаха се с материалната база и възможностите за кандидатстване и обучение в НБУ, както и намериха нови приятели от други училища и сред студентите от програма „Право“, които бяха техни ментори.

   

      В състезанието участваха отбори от Националната финансово-стопанска гимназия, Английската езикова гимназия „Томас Джеферсън“, 18 СУ „Уилям Гладстон“, Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, др.

  Състезанието се проведе със съдействието на Софийски районен съд – Център за спогодби и медиация и  финансовата подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

   

   

   

   

   

 • Състезание „Убеди ме - победи ме!“ - 2022 г.
 •  

   

  На 11 юни 2022 г. в НБУ се проведе традиционното СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ „УБЕДИ МЕ - ПОБЕДИ МЕ!“.

  Състезанието се провежда за първи път през 2018 г. Тази година състезанието се провежда съвместно с ЦСМ при СРС и СГС.

   

   

  Учениците показаха своите умения, като влязоха в роли и защитаваха аргументирано определени позиции, разигравайки различни учебни казуси, възпроизвеждащи реални спорове.

   

   

  В състезанието премериха сили единадесет отбора от различни училища, сред които ПГТ „Алеко Константинов“, 18 СУ „Уилям Гладстон“, 144 СУ „Народни будители“, ПГТКИ и др.

   

  След оспорвана конкуренция в три кръга на първо място се класира отбор от 18 СУ „Уилям Гладстон“ (ръководител Георги Стоев). На второ място се класира отборът от СПГ „Княгиня Евдокия“, а трето място достойно зае отборът на НУИИ „Илия Петров“.

   

   

  Участниците в състезанието разгледаха Нов български университет и приеха предизвикателството да се върнат в него като негови студенти, избирайки между разнообразните програми на университета.

   

   

  За успешното провеждане на състезанието важна роля изигра помощта на студенти от програма „Право“, които се включиха активно в неговата организация и провеждане.

   

   

   

 • Състезание „Убеди ме – победи ме!“ - 2021 г.
 • Ученици влязоха в ролята на спорещи страни и медиатори в междуучилищното състезание „Убеди ме – победи ме!“ на НБУ

   

  През 2021 г. междуучилищното състезание „Убеди ме – победи ме!“ се организира от департамент „Право“ на Нов български университет, съвместно с Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд. Състезанието се проведе под формата на симулация на медиационна процедура като учениците влязоха в ролята на спорещи страни и медиатори.

  Състезанието се проведе в три кръга: Първи кръг – училищен квалификационен за формиране на отбори. Втори кръг – квалификационен между отбори. Трети кръг – между три отличили се отбора. Разиграни бяха казуси на училищен спор, в които учениците показаха своите умения да влязат в обувките на страни по спора или медиатори. Втори и трети кръг от състезанието се проведоха на 12.06.2021 г. в НБУ.

  В състезанието взеха участие ученици от: Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“, 18 СУ „Уилям Гладстон“, 9 Френска езикова гимназия, Американски колеж – София, 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, Професионална гимназия по телекомуникации, СУ „Ген. Владимир Стойчев“, 157 Гимназия за изучаване на чужди езици.

  Победи отборът на Антон Андонов, Николай Харизанов и Ралица Георгиева, от 12 клас.


 • Състезание: Аз зная повече!
 •  

  На 28.01.2021 г. се проведе заключителният етап от студентското състезание за първокурсници „Аз зная повече!“, организирано от департамент „Право“ на НБУ. Състезанието имаше за цел да бъде повишен интересът на студентите по право към дисциплината „История на българската държава и право“, развиване на умения да се формулира мисълта в юридически граници и опит в представяне пред публика на студентите.


  В състезанието взеха участие шест отбора, като във всеки отбор участваха 3 студенти от първи курс. След оспорвана надпревара и три кръга на състезанието, на финал бяха допуснати три отбора. Заслуженото първо място зае отборът на: Ремина Алексиева; Стефани Стефанова; Стояна Томова.

   

   

   

   

  До финален етап достигнаха още отборът на Стилияна Караджова; Траян Минчев; Деян Раднев, както и отборът на: Елена Димитрова; Радослава Въргулева; Натали Бассам Али.


  Поздравления за всички участници! Сигурни сме, че това ще бъде само начало в изявите на нашите прекрасни студенти и те ще ни зарадват с още много отлични представяния и спечелени награди след успешното начало.

 • Състезание по данъчно право
 •  

  Третокурсници от департамент „Право“ на НБУ грабнаха призовите места в Национално състезание по данъчно право и данъчен процес

     Аспарух Григоров, Георги Власакев и Мария Цокева – студенти по право в трети курс на Нов български университет, се представиха отлично на националното състезание по данъчно право "Game of tax", организирано за втора поредна година от Сдружението за международни състезания по право IMCCA и международната консултантска компания Ernst & Young Bulgaria.


  Състезанието, в което взеха участие студенти по право от юридическите факултети в страната, беше проведено в периода 19.04 - 21.04.2019 г. в сградата на Върховния административен съд на три етапа.

  Първият етап - елиминационен тест с излъчване на 8-те най-добре представили се студенти, беше преодолян с лекота от възпитаниците на НБУ. След проведен жребий на случаен принцип и тримата участници от НБУ бяха разпределени в различни отбори със студенти от други юридически факултети. Съгласно регламента така формираните 4 отбора пледираха по двойки в полуфиналния кръг по предварително зададен казус в защита на жалбоподателя-данъкоплатец, съответно в полза на приходната администрация. Най-добре представилите се два отбора бяха класирани за последния етап на състезанието.


  Третият кръг включваше усложнен вариант на първоначалния казус и ново разпределение посредством жребии на  страните по спора. На финала един срещу друг се изправиха Георги Власакев от Нов български университет, в отбор с Даниел Семерджиев от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Мария Цокева от НБУ, в отбор с Ани Кандрова от СУ. Студентите имаха честта да пледират пред авторитетно 5-членно жури, съставено от трима съдии от Върховния административен съд, представител на Национална агенция за приходите и адвокат с дългогодишен опит в сферата на данъчното право, представляващ Ernst & Young Bulgaria. След драматичен и оспорван финал първото място беше присъдено на Мария Цокева и Ани Кандрова, а господата Власакев и Семерджиев заеха почетното второ място.


  „Да спечелим това състезание беше истинско предизвикателство! Оценяването беше комплексно и не се свеждаше само до юридическата култура на участниците и аргументираността на тяхната защита, но се вземаха предвид и ораторските качества на студентите, както и уменията им за работа в екип. Първият етап беше проведен на 19.04.2019 г. и приключи около 20.00 часа вечерта, поради което всеки от нас разполагаше практически с по-малко от 18 часа да формира устойчив екип с напълно непознат съотборник, възпитаник на друго висше учебно заведение. Последното не беше никак лесно предвид високото ниво на сложност на самия казус и краткото време, с което разполагахме. Въпреки това считам, че успешно се справихме с тази задача, за което несъмнено трябва да отдадем дължимото и на съотборниците си от другите университети. Лично аз винаги съм била привърженик на доброто сътрудничество между отделните юридически факултети в страната, насочено към постигането на общи цели, а участието ми в състезанието ме убеди, че това е напълно възможно и постижимо“ – коментира за НБУ Мария Цокева.


  Извън заслужените похвали от страна на журито, на всички финалисти в състезанието бяха връчени грамоти и предметни награди.

   

   

   

   

 • СЪСТЕЗАНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 2019 Г.
 •  


  СТУДЕНТИТЕ НА НБУ УЧАСТВАХА В НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРАВЕН КАЗУС
  10-12 май 2019 г.  На 10, 11 и 12 май 2019 г. беше проведено Национално състезание за решаване на наказателноправен казус. В състезанието участваха общо 10 отбора, съставени от студенти 4 и 5 курс от юридическите факултети на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Нов български университет, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

  За участие в Националното състезание за решаване на наказателноправен казус департамент Право на НБУ регистрира два отбора: отбор LOGOS и отбор NEXUM.

  Отбор LOGOS бе формиран от трима състезатели: Александър Алексиев, 5 курс (капитан); Дейвид Демирев, 5 курс и Антон Георгиев, 5 курс от магистърска програма „Право“.


  Отбор Логос


  Отбор NEXUM имаше шест състезатели: Веселин Ризов, 5 курс (капитан); Васил Вътев, 4 курс ; Велислав Велчев, 5 курс; Георги Шахънов, 5 курс ; Йоана Велчева, 5 курс; Сенжана Миланова, 4 курс.

   


  Отбор Нексум

  Треньор на отборите беше гл. ас. д-р Ралица Костадинова, щатен преподавател от департамент Право на НБУ. През месеците на усилена подготовка в тренировките участваха прокурор Елица Василева, прокурор Теодора Тодоров и адвокат Владимир Иванов.


  Предварителен кръг

  Участието на отборите на НБУ започна в 14.00 ч. на 10 май 2019 г, петък, в сградата на Софийски университет и продължи до около 20.00 ч. В предварителния кръг се състезаваха 10 отбора от 6 университета от страната. Отборите имаха 3 часа, за да подготвят писмена прокурорска пледоария по наказателноправен казус. За да бъде осигурена пълна анонимност при оценяването на пледоарите беше сформирана комисия в състав: гл. ас. д-р Ралица Костадинова (НБУ), гл. ас. д-р Петя Митрева (УНСС) и гл. ас. д-р Ралица Войнова (ЮЗУ).

  Писмените работи бяха оценени в комисия в състав: съдия Елена Попова (председател) и членове: мл. съдия Филип Радинов и мл. съдия Насуф Исмал. След този кръг състезанието продължиха 8 отбора, между които и двата отора на НБУ.

   


   

  На снимката от ляво на дясно: отбор Логос, Р. Костадинова и отбор Нексум. Участие в предварителния кръг на Националното състезание,10.05.2019.


  Елиминационни двубои

   

  На снимката от ляво на дясно: отбор Нексум, Р. Костадинова, отбор Логос. Участие в елиминационните двубои на националното състазание, 11.05.2019 г., Съдебна палата.


  На  следващият ден, 11 май 2019 г. сутринта чрез жребии се определи, че в елиминационните двубои ще се състезават един срещу друг следните отбори.

  -    отбор Пенеа(СУ) – отбор Primus (УНСС);
  -    отбор на РУ “Ангел Кънчев” -  отбор Темида (СУ)
  -    отбор Nexum (НБУ) – отбор Астрея (УНСС)
  -    отбор Logos (НБУ)  - отбор на Варненски свободен университет.

  Чрез жребии се определи и процесуалната роля на всеки отбор. Те имаха 120 минути, за да подготвят своята пледоария. В 11.30 ч. започнаха двубоите. За съжаление отбор Нексум отпадна на този етап, но пък за следващият кръг се класира отбор Логос.

  Полуфинал и финал

  Полуфиналните двубои дапочнаха на 11 май в 15.00 ч. и продължиха до 20.00 ч. В тях играха един срещу друг: отбор Астрея (УНСС) срещу отбор Темида (СУ) и отбор Логос (НБУ) срещу отбор Пенеа Максима (СУ).

   


  Отбор Логос (НБУ) срещу победителите в състезанието от Пенеа Масима (СУ)


  За финалният двубой се класираха двата отбора на Софиийския университет. Победител в двубоя стана отбор Пенея Максима и зае първото място.

  Отбор Логос на НБУ зае четвъртото място след оспорвана „съдебна битка“ с отбор Астрея на УНСС. За поредна година нашите състезатели достигнаха до полуфинал и демонстрираха отлични знания и самообладание. В класирането по университети Нов български университет заема третото място в Националното състезание.

   

   

   

 • Състезание по римско частно право 2019 г.
 •    На 3 май 2019 г. се проведе традиционното състезание за решаване на казуси по Римско частно право. Това е една инициатива на Департамент „Право“ в Нов български университет, която започна през 2009 г. и вече 10 години има особена популярност сред студентите от І курс, които изучават Римско публично право през зимния семестър и Римско частно право през пролетния семестър на съответната академична година. Организацията и провеждането на състезанието изцяло се осъществява от преподавателя по Римско право в департамента проф. Малина Новкиришка-Стоянова, д.н.

   


   
  Състезанието се провежда при предварително обявен регламент, като се използват както казуси, отчасти дискутирани по време на семинарните занятия по Римско частно право през семестъра, така и казуси с повишена трудност, основани на автентични текстове от Дигестите. Смисълът на състезанието е студентите да представят своите знания по предмета, но и да си направят проверка за степента на тяхната цялостност и задълбоченост, съответно и на своята готовност за изпита.

   


        
  Казусите се прожектират на екрана в залата и участниците разполагат с 10 мин. да отговорят на 6 поставени по казуса въпроси, като отбелязват отговорите си на специални бланки. След проверка на отговорите се обявява кои участници продължават в следващия кръг.

  Всички казуси са подбрани така, че да дадат конкретни  знания за норми и институти, съществуващи не само в римското, но и в съвременното право - договор за продажба, за наем, за влог, за залог, право на собственост и владение, непозволено увреждане, пороци на съгласието и пр.

  Победителите получават награди - книги, осигурявани всяка година от Сиела-Норма АД.


  На състезанието през 2019 г. се явиха 35 студенти. От тях 9 преминаха индивидуалната фаза на състезанието и се състезаваха в два отбора.
                         


  Победители станаха Йоана Асенова, Хелия Симеонова, Ивет Тумбакова, Димитър Иванов и Виктория Цекова. Само на една точка разлика в последния, девети, кръг на състезанието се класираха Александра Манова, Вероника Стойкова, Елена Димитрова и Михаил Дели-Славов.

      
  И двата отбора в състезанието получиха различни книги- най- новата правна литература, издадена от Сиела- Норма АД.

   

 • СЪСТЕЗАНИЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 2018 г.
 •  

  Участие на отборите на НБУ в Първото Национално студентско състезание за решаване на наказателноправни казуси в симулативен процес

   

  Между 11-13 май 2018 г. се проведе Национално студентско състезание за решаване на наказателноправни казуси в симулативен процес, което бе организирано от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и катедра „Наказателноправни науки“. Отбор Logos на Нов български университет спечели 4 място.

   

   

  В състезанието взеха участие 10 отбора, заявени от юридическите факултети на Софийския университет, Варненския свободен университет, Русенския университет, Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет и Академия на МВР.

   

   


  Департамент „Право“ на Нов български университет бе представен в състезанието от два отбора: отбор Dominus и отбор Logos, с треньор гл. ас. д-р Ралица Костадинова. В отбор Dominus участваха: Велислав Велчев, Веселин Ризов, Инес Тодорова; Йоанна Велчева (капитан на отбора), Ния Швабска и Валентин Терзиев. Отбор Logos се състоеше също от 6 състезатели: Александър Алексиев, Весела Червенякова, Ивет Димитрова, Кристина Томова, Снежана Пацова (капитан) и Стефани Николова.

  Ръководителят на департамент „Право“ проф. д-р Екатерина Михайлова взе участие в официалните церемонии по откриването на състезанието и обявяването на резултатите.

  Според изтегления в първия ден на състезанието жребий 10-те заявени от университетите отбори трябваше да се състезават в следните двубои: отбор „Правов ред“ (Академия на МВР) срещу отбор „Алма Матер“ (Софийски университет); отбор Dominus Litis, (Софийски университет) срещу отбор „Семейство“ (УНСС); отбор „Сигурност“ (Академия на МВР), срещу отбор „Астрея“ (УНСС).

     След проведените двубои в следващия кръг продължиха четирите отбора с най-висок брой точки. Между тях с 19 от общо 20 възможни точки се класира отбор Logos на Нов български университет.

   


  Финалната битка на нашия отбор беше с отбор „Семейство“ на УНСС в зала 10 на Съдебната палата, в резултат на която отбор Logos на Нов български университет зае 4-тото място в състезанието.

   

   


  Според изтегления в първия ден на състезанието жребий 10-те заявени от университетите отбори трябваше да се състезават в следните двубои: отбор „Правов Ред“, (Академия на МВР) срещу отбор „Алма Матер“ (Софийски университет); Отбор Dominus Litis, (Софийски университет) срещу Отбор „Семейство“ (УНСС); Отбор „Сигурност“ (Академия на МВР), срещу Отбор „Астрея“ (УНСС).


  След проведените двубои в следващия кръг продължиха четирите отбора с най-висок брой точки. Между тях с 19 от общо 20 възможни точки се класира отбор Logos на Нов български университет.

   

   

   

   

 • Състезание по медиация
 •  

  1-2 ноември 2019 г., гр. Пловдив

   

  Студенти от програма „Право“ на Нов български университет успешно се включиха в Третото студентско състезание по медиация, проведено в периода 1-2 ноември 2019 г. в гр. Пловдив.

   

   

   

  В отборите обединиха сили студенти от различни курсове: Ангел Йорданов, 2. курс, Антония Петрова, 2. курс, Калина Найденова, 2. курс, Мелани Сергиева, 2 курс,  Енинка Куртева, 3. курс, Ивана Данкова, 5. курс, Росен Йеротеев, 5. курс, Лора Стойкова, 5. курс, Клементина Николова, 5. курс, подпомагани в тяхната подготовка от доц. д-р Петя Неделева и Богдан Петков – студент от 4. курс и участник във Второто състезание по медиация през 2018 г.

   

   

  Сред участниците от Нов български университет организаторите отличиха/ поощриха Мелани Сергиева и Калина Найденова за ролята на клиент и адвокат в процеса по медиация и Енинка Куртева за медиатор.