facebook

ДепартаментПраво

Конференции

Международна научна конференция „Защита от дискриминация в България, в Европа и в света

 

19 и 20 април 2024 г.

Нов български университет, София

 

      Конференцията отбелязва 20-годишнината от влизане в сила на българския Закон за защита от дискриминация. На нея академичната общност от Нов български университет и други университети в България и чужбина ще обсъди в един интердисциплинарен научен форум юридически, политически, философски, социологически и други аспекти на защитата от дискриминация. В дискусията ще бъдат включени и представители на Комисията за защита от дискриминация, на други държавни органи и на неправителствените организации, активни в тази област.

 

            Хибриден формат за участие:

  • Присъствено в Нов български университет
  • Онлайн (zoom)

           

Работни езици: български, английски и руски.

 

Програма на конференцията: тук.

 

Крайна дата за доклади: 31 май 2024 г.

 

Електронен адрес за въпроси, регистрация и доклади:

discrimination_conference_2024@yahoo.com

 

Регистрационен формуляр: тук.

 

Всеки изпратен доклад, не трябва да е изпращан и/или публикуван другаде. Сборникът с доклади ще бъде публикуван от Издателството на Нов български университет.

 

Докладите следва да отговарят на следните изисквания: вижте тук.             

 

Организационен комитет в Нов български университет:

 

проф. д-р Екатерина Михайлова – председател

 

доц. Ивайло Стайков, д.н.

 

доц. д-р Деяна Марчева

 

доц. д-р Катерина Йочева

 

доц. д-р Ралица Костадинова

 

доц. д-р Силвия Цонева

 

гл. ас. д-р Мария Чочова

 

Международен научен и рецензентски комитет:

 

проф. д-р Благой Видин, бивш ръководител на департамент „Право“, Нов български университет, и бивш член на Комисията за защита от дискриминация, България

 

проф. Екатерина Матеевад. н., Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и департамент „Право“, Нов български университет, България

 

проф. Малина Новкиришка, д. н., Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и департамент „Право“, Нов български университет, България

 

проф. д-р Красимира Средкова, председател на Българска асоциация по трудово право и обществено осигуряване, България

 

проф. д-р Мартин Белов, Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, България

 

Professor Sacha Garben, PhD, College of Europe, European Legal Studies Department, Bruges, Belgium

 

Professor Emilia Mišćenić, PhD, S.J.D. (KFU Graz), LL.M. (Saarland), Institute of European and Private International Law, University of Rijeka, Faculty of Law, Croatia

 

Professor Ljubinka Kovačević, PhD, University of Belgrade, Faculty of Law, Deputy Head of the Department of Public Law, Serbia

 

Professor Aleksandar Ristovski, PhD, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Faculty of Law „Justinian I“, North Macedonia

 

Professor Ţop Dănuţi Cristin, PhD, Valahia University of Târgoviste, Faculty of Law and Administrative Sciences, Institute of Legal Research of the Romanian Academy, Romania

 

Professor María Teresa Velasco Portero, PhD, Loyola University Andalusia, Department of Law, Spain

 

Professor Nikita Lyutov, D. Sc., Maqsut Narikbayev University KAZGUU, Astana, Kazakhstan

 

Associate Professor Olena Rym, PhD, Ivan Franko National University of Lviv, Department of Social Law, Ukraine

 

Associate Professor Hisham Jadallah Mansour Shakhatreh, PhD, Jadara University, Faculty of Law,  Jordan

12.01.2024

 

Подготвена в качеството на НБУ като домакин Международната конференция на тема: „Обучение по права на човека: между теорията и практиката“ (Human rights legal education in Bulgaria: combining theory and practice), която се състоя на 28 и 29 април 2022 г. в Аула, НБУ и на която бяха представени резултатите от проекта и се лансира дебат.


 

Преди и след конференцията се осъществиха и работни срещи с проф. Гентиан Зибери от Норвегия с екипа от НБУ. 

Програма


 

Насоки

 

 

 

18.10.2022

 

 

На 30 април 2022 г. в Нов български университет се проведе организираната от департамент „Право“ юбилейна научна конференция на тема „30 години България в Съвета на Европа – върховенство на правото, демокрация, права на човека“. Събитието беше открито от министъра на правосъдието Надежда Йорданова и ръководителя на департамент „Право“ на НБУ проф. д-р Веселин Вучков. Приветствия към форума отправиха омбудсманът проф. д-р Диана Ковачева, първият ръководител на българската делегация в ПАСЕ и вицепрезидент (1991–1994) Аспарух Панов, както и дългогодишният член на ПАСЕ и бивш неин вицепрезидент Джема Грозданова.

Събитието беше излъчвано и онлайн в платформата Zoom, като от Страсбург с приветствени думи се включи и постоянният представител на Република България в Съвета на Европа посланик Мария Спасова.

В конференцията участие взеха представители на повечето водещи университети в България, като темите на представените доклади варираха от правата на човека в Древен Рим през знаковата съдебна практика на ЕСПЧ до специфични аспекти от договорната практика на Съвета на Европа.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник.

Събитието беше отразено и от медиите. Подробности вж. например на адреси:

https://defakto.bg/2022/05/01/йорданова-не-приемам-че-студенти-завъ/

https://www.24chasa.bg/novini/article/11484472

https://segabg.com/node/213810

 

 

 

 

 

30.03.2023