ДепартаментПраво

Конференции

 

Национална научна конференция
„10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ, НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР И НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

Корпус 1, Аула

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“ 

Департамент „Право“ и секция „Публична администрация“ към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет имат удоволствието да Ви поканят да участвате и представите доклад в национална научна конференция на тема „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, която ще се проведе на 10 ноември 2017 г. (петък) от 9.00 часа в Аулата на Нов български университет – гр. София.

Основната цел на научната конференция е да задълбочи анализа на действащите политики и законодателство в контекста на членството на Република България в ЕС, да бъдат обсъдени проблемни теми и предизвикателства в практиката на публичните институции, Съда на ЕС и националните съдилища. Едно десетилетие след присъединяването на България към Европейския съюз все по-важно е да се направи анализ на политическите, икономическите, обществените, образователните, културните и външнополитически ефекти от членството на България в Европейския съюз, да се оцени въздействието на политиките на ЕС върху публичната среда и въздействието на правото на ЕС върху националното ни законодателство. Изминалите десет години са период, през който в страната са настъпили видими и значителни промени, което налага техния задълбочен анализ, както на академично, така и на научно-практическо ниво.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Панел А: Въздействие на политиките на ЕС върху дейността на публичната администрация

• Политики за изграждане и функциониране на публичната администрация и за развитие на регионите
• Политики за добро публично управление на дейности за предоставяне на публични услуги
• Социални политики и жизнен стандарт

Панел Б: Въздействие на правото на ЕС върху националното законодателство и съдебната практика в следните области:

• Права на човека и конституционни принципи
• Законодателство, насочено към интеграция на вътрешния пазар - предизвикателства в сферата на гражданското и търговското право, развитие на регулирани, стабилни и глобално конкурентни финансови пазари в интерес на бизнеса и потребителите
• Социално законодателство (образование, здравеопазване, заетост)
• Бюджет и бюджетни приходи, митнически съюз, финансиране чрез публични ресурси - фондове на ЕС, обществени поръчки, публично-частно партньорство
• Правосъдие и вътрешен ред, сътрудничество в областта на наказателното право

По избрана от Вас тема или теми, предмет на конференцията, Ви каним да предложите доклад или научно съобщение, който да представите пред участниците в научната конференция.

Изказвания към участниците в конференцията 
Участниците ще имат възможност за представяне на експозе и/или презентация на докладите в рамките на 10 минути. 
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронно издание, притежаващо ISSN. 
Не се заплаща такса за участие.

Срокове: 
За заявяване на участие – 15.10.2017 г. 
За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за публикуване – 30.10.2017 г. 
За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма по електронен път до 15.10.2017 г. на e-mail : conferenceNBU.2017@gmail.com

Приложение 1: Регистрационна форма
Приложение 2: Изисквания към докладите

 

Организационен и научен комитет:

Департамент „Право“

проф. д-р Благой Видин
проф. д-р Екатерина Михайлова
гл. ас. д-р Деница Топчийска
гл. ас. д-р Гинка Симеонова

Департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“ 
проф. д-р Николай Арабаджийски 
проф. д-р Людмил Георгиев 
доц. д-р Юлияна Гълъбинова

 

 

04.09.2017

 


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„25 ГОДИНИ КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРСПЕКТИВАТА НА
ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ПРАВОТО, ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗАЩИТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА?“

14.07.2016 г.


„Трябва да се тревожим, че Конституцията в недостатъчна степен се поддържа от обществото и обществените нагласи. Съвременните конституции са живи, когато обществото има републиканска нагласа, но не като поддръжка на определена форма на управление, а като разбиране за политиката и устройството на обществения живот. Главното в републиканизма е идеята за свободата.“

Това каза проф. д-р Христо Тодоров, който е преподавател по философия в Нов български университет. Той изложи своите виждания по време на Националната конференция „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?“

Национална конференция на тема „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права” се проведе на 11 юли 2016 г. в зала „Изток” на Народното събрание под патронажа на Комисията по правни въпроси към Народното събрание.

Конференцията бе организирана от Народно събрание на Р България съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Нов български университет. Форумът бе открит от председателят на Народното събрание Цецка Цачева и председателят на правната комисия Данаил Кирилов. Конференцията бе почетена от Президента на България Росен Плевнелиев с поздравителен адрес.

Темите, които бяха дискутирани на конференцията: „Основните начала и основни права и свободи в Конституцията на Република България” и „Конституцията и демократичните институции”. За участие в събитието бяха поканени депутати и представители на президентската институция, Министерски съвет, Конституционния съд, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, прокуратурата, Висшия адвокатски съвет, Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, омбудсмана, БНБ, Сметната палата, както и преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Нов български университет.

31.05.2017

 


14 декември 2016 г.

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„25 ГОДИНИ ДЕПАРТЕМЕНТ „ПРАВО“, НБУ“Национална конференция бе посветена на 25-годишнината на департамент „Право“ на НБУ, с тематичен фокус върху правната наука и образование в контекста на Liberal arts образованието. Събитието продължава традицията от предишните 2014 и 2015 г. за провеждане на форуми, които да дадат възможност за ежегодна научно-творческа изява на преподавателите от департамент „Право” на НБУ.

25-годишният юбилей даде възможност за равносметка на постиженията на департамент „Право“ на НБУ и неговото открояване от другите юридически факултети в другите университети в България.


На форума бяха поканени департаментите „Политически науки“, „История“, „Философия и социология”, „Икономика“, „Нова българистика“, „Публична администрация“, „Здравеопазване и социална работа“ и т. н.


Участваха представители и на другите юридически факултети в университетите в България, а също и неправителствени организации в областта на правните инициативи, защита правата на човека, достъпа до информация и т. н.

14.06.2017