ДепартаментПраво

Ръководител на департамент

 

Проф. д-р Благой Видин

Проф. д-р Благой Видин

 

Проф.  Видин e  ръководител на департамент „Право“ от 2012 г. Професор е по Международно публично право. Доцент от 1995 г. Доктор по право от 1986 г. Научните му интереси са в областта на  международното право и международните отношения, европейското право и правата на човека.

 

Специализирал е в Католическия университет Thomas Moore College Льовен ле Неув, Белгия (1996 г.); Колеж на Европа Брюж, Белгия (1997 г.); Т.М.С. Асер Институт, Асер Колеж Европа, Хага, Холандия (1999 г.).

 

Член е на: Комитета по правата на човека, чийто изпълнителен секретар е от 1990 г.; на Междууниверситетския център по правата на човека, който ръководи от 1997 г.; Комисията за защита от дискриминация; Съюза на учените в България; Съюза на юристите в България.

 

Има множество научни разработки и публикации в страната и чужбина. Сред публикациите му са: „Права на човека, сборник актове“, „ Международно публично право – обща част, учебен курс „Убежището в международното право“ (монография); „Международноправен режим на употребата на сила (монография)“ и др.

 

 

 

За контакти

 

корпус 1, стая 410

тел.: 02 / 8110 420; в. 14102

e-mail: bvidin@nbu.bg