facebook

ДепартаментПраво

Докторанти

Лидия Лъчезарова Пенева-Стоилова

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 

Тема: "Престъпления против брака и семейството"

 

 

НАУЧНО ЖУРИ в състав:

 

Проф. д-р Веселин Бориславов Вучков – НБУ, професионално направление – 3.6. Право;

 

Доц. д-р Ралица Светлозарова Костадинова  – НБУ, професионално направление 3.6. Право;

 

Проф. д. ю. н. Борис Владимиров Велчев – СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 3.6. Право;

 

Проф. д. ю. н. Лазар Георгиев Груев – СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление 3.6. Право;

 

Проф. д-р Пламен Александров Панайотов – СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление – 3.6. Право;

 

 

 

 • Име на докторанта
  Лидия Лъчезарова Пенева-Стоилова
 • Тема на дисертацията
  престъпления против брака и семейството
 • Научен ръководител
  проф. д-р Румен Владимиров
 • Дата и час на защитата
  10.10.2023 / 14:30
 • Зала
  210, корпус 1

Прикачени файлове

Александър Велинов Ангелов

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 

Тема: "Структура, организация и процесуални основи на първоинстанционното гражданско правораздаване в България от 1878 до 1948 г. и сравнение с настоящата уредба"

 

 

НАУЧНО ЖУРИ в състав:

 

проф. д-р Екатерина Иванова Михайлова – професионално направление 3.6. Право, НБУ;

 

доц. д-р Деница Георгиева Топчийска – професионално направление 3.6. Право, НБУ;

 

проф. д-р Тенчо Колев Дундов – СУ „Св. Климент Охридски“ – професионално направление 3.6. Право;

 

доц. д-р Петър Георгиев Бончовски – Институт за държавата и правото при БАН – професионално направление 3.6. Право;

 

доц. д-р Михаил Александров Малчев – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, гр. Пловдив – професионално направление 3.6. Право.

 

 

 • Име на докторанта
  Александър Велинов Ангелов
 • Тема на дисертацията
  Структура, организация и процесуални основи на първоинстанционното гражданско правораздаване в България от 1878 до 1948 г. и сравнение с настоящата уредба
 • Научен ръководител
  доц. д-р Петя Неделева
 • Дата и час на защитата
  18.04.2023 / 11:30
 • Зала
  20, корпус 1

Прикачени файлове

Ивайло Иванов Стайков

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 

Тема: "Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда"

 

НАУЧНО ЖУРИ в състав:

 

1. Проф. Екатерина Илиева Матеева-Стоянова, д. н. – Нов български университет

 

2. Проф. Малина Николова Новкиришка-Стоянова, д. н. – Нов български университет

 

3. Проф. Георги Стефанов Иванов, д. н. – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

 

4. Проф. д-р Красимира Средкова Иванова – СУ „Св. Климент Охридски“

 

5. Проф. д-р Симеон Владимиров Тасев – Бургаски свободен университет

 

6. Доц. д-р Райна Москова Койчева – Университет за национално и световно стопанство

 

7. Доц. д-р Андрей Сашов Александров – Институт за държавата и правото при БАН

 

 

 

 • Име на докторанта
  Ивайло Иванов Стайков
 • Тема на дисертацията
  Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда
 • Научен ръководител
  -
 • Дата и час на защитата
  27.02.2023 / 14:30
 • Зала
  20, корпус 1

Прикачени файлове

Елица Юриева Василева

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 

Тема: "Самоубийството - наказателноправни проблеми"

 

НАУЧНО ЖУРИ в състав:

 

проф. д-р Веселин Вучков - НБУ, професионално направление 3.6. Право

 

проф. д-р Евгения Коцева - НБУ, професионално направление 3.6. Право

 

проф. Борис Велчев, д. ю. н. - СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 3.6. Право

 

проф. д-р Пламен Панайотов - СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 3.6. Право

 

доц. д-р Живко Велчев - Академия на МВР, професионално направление 3.6. Право

 

 

 

 • Име на докторанта
  Елица Юриева Василева
 • Тема на дисертацията
  Самоубийството - наказателноправни проблеми
 • Научен ръководител
  проф. д-р Румен Владимиров
 • Дата и час на защитата
  26.06.2020 / 16:30
 • Зала
  409, к. 1

Прикачени файлове

Никола Светославов Влахов

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

Тема: "Престъпления против правосъдието"

НАУЧНО ЖУРИ в състав:

проф. д-р Веселин Вучков - НБУ, професионално направление 3.6. Право

проф. д-р Евгения Коцева - НБУ, професионално направление 3.6. Право

проф. Борис Велчев, д.н. - СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 3.6. Право

проф. д-р Пламен Панайотов - СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 3.6. Право

доц. д-р Живко Велчев - Академия на МВР, професионално направление 3.6. Право

 

 

 

 • Име на докторанта
  Никола Светославов Влахов
 • Тема на дисертацията
  Престъпления против правосъдието
 • Научен ръководител
  проф. д-р Румен Владимиров
 • Научен консултант
  проф. д-р Румен Владимиров
 • Дата и час на защитата
  20.06.2019 / 17:00
 • Зала
  301, корпус 2

Прикачени файлове

Милена Бориславова Рангелова

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

 

Тема: "Съдебно усмотрение при определяне на наказанието"

 

НАУЧНО ЖУРИ в състав:

 

проф. Никола Манев, д.н. - НБУ, професионално направление 3.6. Право

проф. д-р Румен Владимиров - НБУ, професионално направление 3.6. Право

проф. д-р Пламен Панайотов - СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 3.6. Право

проф. Борис Велчев, д.н. - СУ "Св. Климент Охридски", професионално направление 3.6. Право

доц. д-р Юлиана Матеева - ВСУ "Черноризец Храбър"

 

 

 • Име на докторанта
  Милена Бориславова Рангелова
 • Тема на дисертацията
  Съдебно усмотрение при определяне на наказанието
 • Научен ръководител
  проф. д-р Руман Владимиров
 • Дата и час на защитата
  05.07.2018 / 17:00
 • Зала
  207, корпус 1

Прикачени файлове

Емил Йорданов Радев

 

 

Публична защита

 

Тема: „Правна природа на плана за оздравяване на търговец в производството по несъстоятелност“

 

НАУЧНО ЖУРИ в състав:

 

проф. Екатерина Матеева, д. н. – НБУ, професионално направление 3.6. Право

доц. д-р Венцислава Желязкова – НБУ, професионално направление 3.6. Право

доц. д-р Антон Грозданов – Варненски свободен университет, професионално направление 3.6. Право

доц. д-р Вълчин Даскалов – УНСС, професионално направление 3.6. Право

доц. д-р Таня Йосифова – УНСС, професионално направление 3.6. Право

 

 

 • Име на докторанта
  Емил Йорданов Радев
 • Тема на дисертацията
  "Правна природа на плана за оздравяване на търговец в производство по несъстоятелност"
 • Научен ръководител
  проф. д-р Екатерина Матеева, д. н.
 • Дата и час на защитата
  11.10.2017 / 11:30
 • Зала
  20, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Димитър Иванов Стоянов

 

 

Публична защита

 

Тема: "Придобивният способ по чл.78 от Закона за собствеността"

 

НАУЧНО ЖУРИ в състав:

Проф. Методи Марков, д. н. – НБУ , професионално направление 3.6 Право

Проф. Владимир Петров, д. н. - НБУ, професионално направление 3.6 Право

Доц. д-р Павел Сарафов - СУ „Св.Климент Охридски“, професионално направление 3.6 Право

Проф. д-р Иван Русчев - СУ „Св.Климент Охридски“, професионално направление 3.6 Право

Доц. д-р Кристиан Таков, СУ „Св.Климент Охридски“, професионално направление 3.6 Право

 

 

 • Име на докторанта
  Димитър Иванов Стоянов
 • Тема на дисертацията
  Придобивният способ по чл.78 от Закона за собствеността
 • Научен ръководител
  проф. Методи Марков, д. н
 • Научен консултант
  проф. Владимир Богданов Петров, д.ю.н
 • Дата и час на защитата
  02.06.2016 / 16:00
 • Зала
  210, к.1

Прикачени файлове - научен ръководител

Михаил Илиев Илиев

 

Публична защита

 

Тема: "Колективен трудов договор и колективно трудово преговаряне"

 

НАУЧНО ЖУРИ в състав:

 

проф. д-р Благой Никитов Видин - 05.05.15. Международно право и международни отношения, НБУ

доц. д-р Ивайло Иванов Стайков - 05.05.10. Трудово право и обществено осигуряване, НБУ

проф. д-р Никола Костов Йосифов, 05.05.10. Трудово право и обществено осигуряване, Варненски свободен университет

доц. д-р Вера Любенова Лазарова – 05.05.10. Трудово право и обществено осигуряване, ЮЗУ

доц. д-р Райна Москова Койчева – 05.05.10. Трудово право и обществено осигуряване, УНСС

 

 

 • Име на докторанта
  Михаил Илиев Илиев
 • Тема на дисертацията
  Колективен трудов договор и колективно трудово преговаряне
 • Научен ръководител
  проф. д-р Никола Йосифов
 • Дата и час на защитата
  16.04.2015 / 13:00
 • Зала
  зала 118, корпус 1

Прикачени файлове

Елена Пенкова Недялкова

 

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 3.6. Право; Научна специалност: 05.05.16. Наказателно право

 

Научно жури:

 

проф. д-р Румен Петров Владимиров –05.05.16. Наказателно право, НБУ, председател

проф. д-р Никола Андреев Манев - 05.05.17. Наказателен процес, НБУ

проф. д-р Иван Захариев Сълов – 05.05.17. Наказателен процес, Академия на МВР

проф. Маргарита Иванова Чинова, д. ю. н. – 05.05.17 Наказателен процес, СУ „Св.Климент Охридски“

проф. Боян Рангелов Станков, д. ю. н. – 05.05.17. Наказателен процес, ВСУ

 

 

 • Име на докторанта
  Елена Пенкова Недялкова
 • Тема на дисертацията
  Защита на свидетелите в наказателното производство на Република България
 • Научен ръководител
  проф. д-р Никола Манев
 • Дата и час на защитата
  10.09.2014 / 15:00
 • Зала
  210 аудитория "Проф. Константин Кацаров", корпус 1

Прикачени файлове