ДепартаментПраво

Програмен съвет

 

Директор на програмен съвет

 

гл. ас. д-р Емилия Димитрова

 

Четвъртък: 11.30 - 13.30 ч. 

Петък: 09.00 - 11.00 ч.

 

Членове:


доц. д-р Деница Топчийска

гл. ас. д-р Деяна Марчева

гл. ас. д-р Елена Недялкова

гл. ас. д-р Силвия Цонева

 

Офис 412, корпус 1

 

Секретар специалист:


Анелия Янкова


Понеделник - петък: 10.30 - 12.30 ч.; 13.30 - 16.30 ч.

 

e-mail: aiankova@nbu.bg

 


Офис 412, корпус 1

02/8110 432

02/8110 452