ДепартаментПраво

Програмен съвет

 

Директор на програмен съвет

гл. ас. д-р Емилия Димитрова

 

Вторник 16.30 - 18.00 ч.

Четвъртък 13.30 - 16.00 ч.

 

Членове:


доц. д-р Деница Топчийска

гл. ас. д-р Деяна Марчева

гл. ас. д-р Елена Недялкова

гл. ас. д-р Силвия Цонева

 

Офис 412, корпус 1

 

Секретар специалисти:


Анелия Янкова


Понеделник - петък 10.30 - 12.30 ч.; 13.30 - 16.30 ч.

e-mail: aiankova@nbu.bg

 

Вероника Иванова


Понеделник - петък 10.30 - 12.30 ч.; 13.30 - 16.30 ч.

 

e-mail: vgivanova@nbu.bg

 


Офис 412, корпус 1

02/8110 432

02/8110 452