facebook

ДепартаментПраво

Програмен съвет

 

Директор на програмен съвет:

 

гл. ас. д-р Емилия Димитрова

 

Понеделник: 10.30 - 11.00 ч., 14.30 - 16.15 ч.

Сряда: 14.30 - 16.15 ч. 

 

Членове:


доц. д-р Деница Топчийска

гл. ас. д-р Гинка Симеонова

гл. ас. д-р Деяна Марчева

гл. ас. д-р Елена Недялкова

гл. ас. д-р Силвия Цонева

 

 

Офис 412, корпус 1

Секретар специалисти:

Понеделник - петък: 10.30 - 12.30 ч.; 13.30 - 16.30 ч.


Анелия Янкова

02/8110 432

e-mail: aiankova@nbu.bg

 

Благовеста Христова

02/8110 452

e-mail: bhristova@nbu.bg