facebook

ДепартаментПраво

Актуално

books3_678x410_crop_478b24840a
12.12.2023 14:30

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“

"Хомофобия и правата на ЛГБТИ"

Корпус 1, зала 207


Организатори:
департамент „Право“,
департамент „Политически науки“
департамент „Здравеопазване и социална работа“  


Лектор:
адв. Деница Любенова

Модератор:
доц. д-р Деяна Марчева


Участници:
доц. д-р Евелина Стайков,
доц. д-р Катерина Йочева,
доц. д-р Силвия Цонева, други преподаватели и студенти от НБУ


В НБУ е стартиран цикъл семинари под общата тема: „Човешки права и съвременни форми на нетолерантност, омраза и насилие“.

Настоящият семинар ще обсъжда въпросите за хомофобията и нарушените права на ЛГБТИ. В тази връзка ще бъде обсъждана практиката на ЕСПЧ и реформите в българското законодателство.


адв. Деница Любенова е известен правозащитник и един от основателите на организацията „Действия“, която цели да допринесе за промяната на живота на ЛГБТИ хората, вкл. тяхното пълно правно признаване и социално включване в обществото.