facebook

ДепартаментПраво

Актуално

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
13.03.2023 14:40

Публична лекция „Публични вземания без данъчен характер с произход от Европейския съюз“

Корпус 1, зала 413


Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
доц. д-р Гинка СимеоноваУчастници:
студенти и преподаватели в МП Право


Лекцията е заключителен етап от процедура за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 3.6.Право (Финансово и данъчно право и данъчен процес). Тя е посветена на публичните вземания без данъчен характер с произход от ЕС като част от общата система на публичните вземания, но отличаващи се със специфики, свързани както с производствата по тяхното установяване и изпълнение, така и с обвързаността им с правото на ЕС.


Доц. д-р Гинка Симеонова е щатен преподавател в НБУ от 2015 г. Професионалните й интереси са свързани с изследвания в областта на публичните финанси, с особен фокус върху практическите измерения на взаимната обусловеност между националното право и правото на ЕС в тази материя.