facebook

ДепартаментПраво

Актуално

2633002-copy_678x410_crop_478b24840a
24.03.2023 10:00

Студентска научна дискусия „Трудовото право и правото на труд – проблеми и перспективи пред законодателството и съдебната практика“

Корпус 1, зала 210

Организатори:
департамент „Право“
доц. д-р Ивайло Стайков и ас. д-р Мария Чочова

Водещи:
доц. д-р Ивайло Стайков и ас. д-р Мария Чочова

Участници:
студентите по специалност „Право“ и други програми, които се обучават в НБУ, и в други висши училища, както и преподаватели по правни дисциплини от НБУ и други висши училища


В рамките на научно-образователния форум ще бъдат дискутирани въпроси и проблеми от законодателството и съдебната практика в областта на трудовото право, които са привлекли вниманието и интереса на студентите по специалност „Право“ и други програми, които се обучават в НБУ, и в други висши училища. Студентите, които имат изявен интерес по конкретна тема или правен проблем от трудовото право и правораздаването по трудовоправни спорове, могат да подготвят и заявят представянето на доклад. Участието в събитието на студентите ще допринесе за усъвършенстване на способността им да излагат правни проблеми и решения пред публика, както и ще представлява възможност да изготвят научно съчинение под формата на доклад по избрана от тях тема.

Ивайло Стайков е доктор по трудово право и обществено осигуряване, доцент в департамент „Право“ на Нов български университет, автор е на множество публикации в областта на трудовото право, осигурителното право, правото на социално подпомагане, гражданското право и други отрасли на правото. Ивайло Стайков е адвокат.

Мария Чочова е доктор по трудово право и обществено осигуряване, асистент в департамент „Право“ на Нов български университет, адвокат.

Прикачени файлове