facebook

ДепартаментПраво

Актуално

ralica-kostadinova-nbu_678x410_crop_478b24840a
15.03.2023 14:04

Съдийската колегия на ВСС попълни състава на конкурсните комисии по конкурса за младши съдии в окръжните съдилища

Колегията допълни списъка на хабилитираните учени, които да вземат участие в конкурсната комисия, като включи доц. д-р Ралица Костадинова, хабилитиран учен по наказателноправни науки в НБУ

 

Висш съдебен съвет

defakto.bg