facebook

ДепартаментПраво

проф. д-р Александър Воденичаров

проф. д-р Александър Воденичаров

Проф. д-р Александър Воденичаров е роден на 18 август 1940 г. в гр. София. Завършва висшето си образование в Софийския университет през. През 1971 г. получава научна степен „доктор“, като темата на дисертационния му труд е „Участие на Министерски съвет в държавното управление“. Научните му интереси са в областта на административното право, административен процес, международно административно право, общинско право. Проф. Воденичаров е гост-професор в Юридическия факултет на Свободния брюкселски университет, Университета по право и политически науки в Париж и Московския държавен университет „Ломоносов“. От 2003 до 2007 г. проф. Воденичаров е член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание и говорител на Съвета. Бил е председател е на Специализирания научен съвет за правни науки към ВАК.
В Нов български университет преподава в периода 1996–2014 г. Титуляр на курсовете: Административно право и административен процес, Администрация на правозащитните органи, Административно наказване, Административно правосъдие, Общинско право и Държавна служба.
Починал на 24 септември 2020 г.