facebook

ДепартаментПраво

проф. д-р Сава Пенков

проф. д-р Сава Пенков

Проф. д-р Сава Пенков е роден на 10 септември 1918 г. в гр. Горна Оряховица. Баща му е от Севлиево, майка му – от Велес. Сава Пенков завършва II мъжка гимназия в София и право в Софийския университет. Специализира Международно право в Софийския университет (1943–1944), в БАН (1954–1958 г.), и в Хага в Международната академия по международно право в периода 1967–1970 г. с тяхна стипендия. Издал е около 170 научни труда: монографии, студии, статии, отзиви и рецензии.
В Нов български университет преподава в периода октомври 1995–септември 2002 г. Титуляр е на курсовете: Външна политика на Република България, Международни отношения, Федерации и федерализъм.