facebook

ДепартаментПраво

проф. Методи Марков, д. н.

проф. Методи Марков, д. н.

Проф. Методи Марков, д. ю. н. е роден на 30 май 1959 г. в гр. Горна Оряховица. През 1984 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет. Методи Марков е „доктор по право“ от 1994 г., а от 2013 г. е доктор на юридическите науки. Години наред проф. Марков води курсове по Правна защита на конкуренцията и по Облигационно право, както и отделни лекции по Семейно и Наследствено право. Автор е на множество книги и учебници, сред които: „Искът за собственост по чл. 108 от Закона за собствеността“, „Ипотеката“, „Даване вместо изпълнение“, Ограничаване на конкуренцията (забранени споразумения, решения и съгласувани практики по чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията) и Ограничаване на конкуренцията от държавата (държавно регулиране, държавни помощи, обществени поръчки, публични предприятия). Публикувал е над 180 студии и статии в областта на вещното право, облигационно право, семейно право, наследствено право, защитата на конкуренцията, обществените поръчки.
В Нов български университет преподава в периода 2010–2018 г. и е титуляр на курсовете: Правна защита на конкуренцията, Семейно и Наследствено право и Кооперативно право.
Починал на 24 юни 2018 г.