facebook

ДепартаментПраво

проф. Владимир Петров, д. н.

проф. Владимир Петров, д. н.

Проф. Владимир Петров, д. ю. н. е роден на 26 октомври 1945 г. в гр. София. През 1970 г. завършва право в Софийския университет. В периода 1974–2002 г. последователно е асистент (1974), старши асистент (1979), главен асистент (1988), доцент (1990) и професор (2002) в СУ. През 1987 става доктор по право, през 1998 – доктор на юридическите науки. Има специализации в Университет „Сока“, Токио (1991–1992); по нотариално право във Виенския държавен университет (1995); по американско право в Ягелонския университет, Краков (1995). Гостуващ изследовател в Колумбийския университет, Ню Йорк – Фондация за образователен обмен „Фулбрайт“ (1993–1994). Член на Специализирания научен съвет по правни науки при ВАК (2002–2010). Експерт в Съвета по законодателството при Върховната касационна прокуратура (от 2000). Член на Консултативния съвет по законодателство при председателя на ХХХІХ (2001–2005) и зам.-председател на Консултативния съвет по законодателство при председателя на ХL (2005–2009) Народно събрание.
В Нов български университет преподава в периода 2005–2016 г. и е титуляр на курсовете: Гражданско право – обща част, Вещно право, Правен режим на кадастъра и устройство на територията.
Починал на 2 юни 2017 г.