facebook

ДепартаментПраво

Ролята на държавния глава в законодателния процес : Преглед на българските конституционни модели

Ролята на държавния глава в законодателния процес : Преглед на българските конституционни модели

Ролята на държавния глава в законодателния процес : Преглед на българските конституционни модели

Екатерина Михайлова

В книгата се разглеждат правомощията на държавния глава спрямо законодателния процес при всяка от българските конституции, като специално се анализира балансиращата им функция при вземането на законодателните решения. Анализирани са политическите последици от различните видове правомощия на държавния глава при действието на четирите конституционни модела и начините той да влияе върху законодателството.
Търси се отговор на въпросите: съразмерно и балансирано ли са уредени правомощията на българския държавен глава спрямо законодателния процес според формата на управление, зададена в Конституцията от 1991 г. (парламентарна република), налага ли се засилване на правомощията му в областта на законодателния процес и какво би се променило при повече и по-силни правомощия.
Цел на това изследване е да даде принос към конституционния дебат за ролята на държавния глава при действието на Конституцията от 1991 г. и да предложи решения въз основа на политически и правен анализ за ролята на държавния глава при действието на четирите български конституции.


Година на издаване: 2015

Корици: Меки

ISBN: 9789545358609

Език: Български

Размери: 16x23

Страници: 280

Тегло: 399 грама

Издателство: Нов български университет