facebook

ДепартаментПраво

Юбилеен сборник "Фенея", 2006

Ubileen_sbornik_site_184x250_fit_478b24840a

Юбилеен сборник "Фенея", 2006

Сборници

"Фенея", 2006

 

Сборникът е посветен на 15-годишнината на  департамент "Право". Реализиран е с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Изданието е осъществено и със спонсорство на Висшия адвокатски съвет.

Редакционна колегия: проф. д-р Румен Владимиров, проф. д-р Евгени Танчев, проф. Владимир Петров, д.н.