facebook

ДепартаментПраво

Теория на тълкуването (Второ издание), изд. Сиби, 2007

R-Tashev-Talkuvane_184x250_fit_478b24840a

Теория на тълкуването (Второ издание), изд. Сиби, 2007

Росен Ташев

Други публикации

Сиби, 2007

 

Автор: Росен Ташев

 

Тълкуването е без съмнение един от най-интересните и трудни въпроси в теорията на правото.  Още в най-ранните правни системи вниманието на юристите е било привлечено от правилата, които съдията трябва да спазва, когато прилага и тълкува правните норми.

От концептуална гледна точка тълкуването в правото е свързано с философията на правото. Поради това модерната философия и философия на правото водят и до развитие на доктрината на тълкуването. Тази връзка обаче в никакъв случай не дава основание  за преки импликации на философската теория в проблематиката на юридическото тълкуване. Неговата специфика е толкова съществена, че налага обособяването  на самостоятелна юридическа теория на тълкуването, което е първата основна идея в настоящата книга.

Втората основна идея на книгата засяга структурата на теорията на тълкуването.

Третата основна идея на книгата е относно процесуалния характер на тълкуването.