facebook

ДепартаментПраво

ас. д-р Четин Казак

ас. д-р Четин КазакДепартамент: Право

Телефон: -

E-mail: tchetin@yahoo.com

Приемно време: Понеделник 14:15-16:15 410 I Корпус,Вторник 10:45-12:45 410 I Корпус,tkazak@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Доктор по право

Четин Казак е български юрист, който упражнява професиите на адвокат (вписан в Софийска адвокатска колегия), преподавател по право и арбитър.

Четин Казак е завършил право и е получил следдипломна квалификация по Международно търговско право в Университета на Бургундия, в Дижон (Франция). Той е защитил докторска дисертация по право в Института за държавата и правото при Българска академия на науките.

През 2001 г., Четин Казак е бил избран за член на Народното събрание на Република България. Той е заемал длъжността народен представител в продължение на 16 години, от 2001 до 2017 г. През този период, той е изпълнявал функциите на Вице-президент на Парламентарната асамблея на НАТО, Ръководител на Българската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО и Ръководител на Българската делегация в Парламентарната асамблея на Франкофонията.

През периода 2005-2007г., Четин Казак е бил член наблюдател в Европейския парламент.

Четин Казак упражнява адвокатската професия от 2003 г. Той практикува основно в областите на търговското право, административното право и международното право. Той предоставя услуги на български инвеститори, като им помага да развият международни контакти с Франция, Турция, Казахстан, Мароко и Катар.

От 2019 г., Четин Казак преподава право в следните висши учебни заведения, намиращи се в София: Нов български университет и Висшето училище по телекомуникации и пощи.

От 2019 г., Четин Казак заема длъжността арбитър към Международния арбитражен съд в София. Четин Казак владее перфектно български, турски и френски език, и много добре английски и руски език.

Член на следните организационни комитети:

Тридесет години България в съвета на Европа - върховенство на правото, демокрация, права на човека :Юбилейна научна конференция, 30 април 2022 г., НБУ


Публикации:

1. Казак, Ч. Роля на Съвета на ЕС в диалога и отношенията с трети страни в областта на правата на човека. - В: Научни трудове на Института за държавата и правото, том 4, с. 73-95, ISSN 1314-6459, ИДП-БАН, София, 2009 г. База данни: CEEOL.
2. Казак, Ч. Ранни опити за европейска интеграция и права на човека. - В: Научни трудове на Института за държавата и правото, том 9, с. 217-233, ISSN 1314-6459, ИДП-БАН, София, 2014 г. База данни: CEEOL.
3. Казак, Ч. Присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. - В: сп. Правна мисъл, № 1, 2014 г. с. 64-77, ISSN 1310-7348, База данни: CEEOL.
4. Казак, Ч. Европейски зелен пакт, В: Годишник на департамент "Право" на НБУ, 2020 г., с. 304-315, ISSN 1314–8087 (Print), ISSN 2682-969X (Online), База данни: CEEOL.
5. Казак, Ч. Присъединяването на ЕС към ЕКПЧ - уравнение с много неизвестни - В: Годишник на департамент "Право" на НБУ, 2021 г. с. 236-255, ISSN 1314–8087 (Print), ISSN 2682-969X (Online), База данни: CEEOL.
6. Казак, Ч. Западните Балкани на фона на военната агресия на Русия в Украйна – Сборник научни трудове от Международна научна конференция „Права и сигурност“, НБУ, с. 32-41, Научно-технически съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0", ISBN: 978-619-7383-31-7, 2023 г.