ДепартаментПраво

гл. ас. д-р Александър Андреев

гл. ас. д-р Александър АндреевДепартамент: Право

Телефон: -

E-mail: alandreev@abv.bg

Приемно време: Понеделник 9:00-11:00 412 I Корпус,Четвъртък 9:45-11:45 412 I Корпус